Politikkområder

Skeiv politikk

Miljøpartiet De Grønne jobber for en verden der alle er fri til å definere og leve ut sin egen kjønnsidentitet. Alle former for diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentet eller kjønnsuttrykk må nedkjempes.

Bedre diskrimineringsvern

Transpersoner og andre kjønnsminoriteter er i dag utsatt for diskriminering og forfølgelse. De Grønne  vil  gi kjønnsminoriteter diskrimineringsvern i lovverket. I tillegg må det sørges for holdningsendrende arbeid og en åpen debatt om fordommer.

Enklere å skifte juridisk kjønn

De Grønne vil gi adgang til juridisk kjønnsskifte uten å gå gjennom kjønnsbekreftende behandlinger. I dag gis en ikke adgang til å endre juridisk kjønn før en har foretatt full kjønnskifteoperasjon. Lovverket frarøver dermed mennesker muligheten til å være folkeregistrert med kjønnet de definerer seg som. Søknadsprosessene for juridisk kjønnskifte må forenkles.

Et fristed i Norge

Både homofile, transpersoner og andre kjønnsminoriteter utsettes i flere land for systematisk forfølgelse. Vi ønsker at mennesker som er utsatt for slik forfølgelse skal få et fristed i Norge. Vi vil gjøre kjønnsbasert forfølgelse til et legitimt asylgrunnlag.

Vi vil:

  • Gi transpersoner og andre kjønnsminoriteter diskrimineringsvern i lovverket.
  • Utbedre søknadsprosessene for endring av juridisk kjønn og personnummer. Det må opprettes en uavhengig klageinstans for de som får avslag på sin søknad om behandling.
  • Gi personer som ikke ønsker kjønnsbekreftende behandling rett til å bli tilkjent juridisk kjønn og personnummer i samsvar med sin kjønnsidentitet.
  • Gjøre kjønnsbasert forfølgelse til et legitimt asylgrunnlag.