Grønn helsepolitikk – innspill til nytt program 2017-2021

«Helse i alt vi gjør» er stikkordet for De Grønnes helsepolitikk. Det betyr at helseperspektivet må vektlegges innenfor alle politikkområdene. Hva som er godt for miljøet og hva som er godt for folkehelsa, bør være de førende prinsippene i all politikk.

Miljøpartiet De Grønne skal vedta Norges mest spennende politiske program under landsmøtet i 2017. Arbeidet med å utvikle politikken er allerede godt i gang. Som ledd i arbeidet med nytt arbeidsprogram er det satt ned fire temautvalg som skal gi innspill på konkrete spørsmål innenfor fire temaområder.

Denne rapporten legger frem forslag fra temautvalg for helsepolitikk til det pågående programarbeidet i Miljøpartiet De Grønne i 2016.

Les helseutvalgets innspill her: