Våre hovedtema

Fornybar fremtid

Fornybar fremtid

1. Norge må ta klimaansvar

FN sier at 2/3 av verdens kjente olje- og gassfunn må bli liggende under bakken for å stanse alvorlige klimaendringer. Samtidig har den rødgrønne regjeringen satt rekord i å dele ut nye letetillatelser til oljeindustrien, også i sårbare havområder. Hvis ikke verdens rikeste land skal kunne la sin olje ligge, hvem skal da gjøre det?

2. Et lavere utvinningstempo  

Norge har tjent seg på rik på oljeutvinning i flere tiår, og oljeindustrien har skapt mange arbeidsplasser. Men nå truer den sterke veksten i oljesektoren med å slå beina under annet næringsliv. Hvis Norge skal ha noe å leve av etter oljen må vi ha flere bein å stå på. Derfor vil De Grønne senke utvinningstempoet på norsk sokkel for å gi rom for nye, grønne arbeidsplasser.

3. Framtidas næringsliv er grønt

De Grønne ønsker en offensiv satsing på fornybare energikilder som havvind, solkraft og geotermisk energi, og på energieffektivisering. I 2013 investeres det 200 milliarder i oljesektoren. Vi vil flytte penger og arbeidskraft over til de næringene som våre barn og barnebarn skal leve av i framtida. Det er den eneste politikken som er ansvarlig.

Vi vil:

  • Bruke en betydelig del av oljefondet til utvikling av og investering i fornybar energi og omstilling til et grønt næringsliv.
  • Øke bevilgningene energieffektivisering og til forskning på fornybar energi.
  • Satse offensivt på utvikling av havvindkraft som en ny og lovende næring for Norge.
  • Redusere utvinningstempoet på dagens olje- og gassfelt med 50% innen 2020, og ha som mål å fase ut den norske oljeindustrien fullstendig innen 20 år.
  • Stanse utdelingen av flere tillatelser til leting etter mer olje og gass på sokkelen.
  • Innføre varig vern fra petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja og andre spesielt sårbare områder på norsk sokkel.
  • Øke CO2-avgiften for oljesektoren til 1000 kroner per tonn for å gjøre det dyrere å forurense.