Deling og gjenbruk

Resirkulerte lamper

Vi vil legge til rette for gjenbruk, deling og mer fritid fremfor stadig høyere forbruk.

Vi vil:

  • Fjerne merverdiavgiften på reparasjon, gjenbruk og kollektivtransport, og redusere den på kulturopplevelser
  • Lovfeste ”retten til å reparere”, inkludert krav om at produsenter må lage produkter som er mulig å reparere, og gjøre deler og håndbøker som trengs for å reparere tilgjengelige
  • Legge til rette for at bedrifter, organisasjoner, det offentlige og enkeltpersoner enklere kan gi bort og bytte brukbare gjenstander framfor å kaste dem, blant annet gjennom minigjenbruksstasjoner og utstyrssentraler

Verdier som varer

Vi vil ha produkter og tjenester med høyere kvalitet, fremfor bruk-og-kast-forbruk. I tillegg til lavere materielt forbruk, vil dette også gi nye muligheter for bærekraftig næringsvirksomhet, utvikle nye sosiale nettverk i lokalsamfunnene, og begrense økonomiske forskjeller.

Bærekraftig forbruk

I 2015 la Rasmus fram historiens første stortingsforslag om å redusere det materielle forbruket i Norge. I forslaget bes regjeringen legge fram en målsetting for hvordan det materielle forbruket i Norge skal reduseres til et bærekraftig og rettferdig nivå innen 2030. Vi foreslo blant annet at regjeringen legger fram en plan for å øke varers levetid og kvalitet, en plan for å fremme deling av varer, en plan for å redusere kjøpepress gjennom reklame, en stortingsmelding om hvordan belastningen fra norsk forbruk på klodens ressurser kan reduseres og årlig statistikk over det norske forbrukets globale fotavtrykk. Forslagene ble nedstemt av regjeringen og samarbeidspartiene, men Stortinget vedtok likevel å be regjeringen om å drøfte et mål for reduksjon av matkasting.

Mer om vår delings- og gjenbrukspolitikk finner du i valgprogrammet.

Tiltak og forslag

  • De Grønne har jobbet for et grønt skatteskifte som skal gjøre det lettere å velge miljøvennlig. Vi ønsker i større grad å bruke skattesystemet for å sikre at vi skattlegger mer det vi vil ha mindre av og mindre det vi vil ha mer av. Vi har derfor foreslått:
    • fjerne moms på brukthandel, gjenbruk, reparasjoner, frukt og grønt og økologisk mat
    • innføre avgifter på fossilbasert plastemballasje, gruveavfall, lakselus og matavfall fra handel
    • en rekke andre avgiftsendringer i vårt alternative statsbudsjett, med formål å endre folks adferd for å sikre mer miljøvennlige valg

Relevante saker

Meny