Send inn endringsforslag

Sykkelvei? Eller bilvei?

 

Programkomiteens endelige forslag til nytt partiprogram for Stortingsperioden 2017 – 2021 er nå klar. Det kan du lese her

Medlemmer av partiet, lokallag, fylkeslag, samt Grønn Ungdom, Grønt Kvinnenettverk og Grønne Studenter kan fremme endringsforslag.
For å sende inn et endringsforslag må du bruke dette skjema.

 

Prosess videre
Fristen for å sende inn endringsforslag er satt til 1. mars kl 23.59.

– En redaksjonskomité vil gå igjennom innkomne forslag etter fristens utløp og komme med sin anbefaling til landsmøtet om videre behandling av forslagene.

– Endringsforslagene og programutkastet vil bli behandlet og vedtatt på De Grønnes landsmøte i Lillehammer 19.-21. mai.

Ved spørsmål kontakt programsekretær Ingunn Emdal på ingunn.emdal@mdg.no

Meny