Politikkområder

Klima

En gjennomsnittlig nordmann slipper ut dobbelt så mye CO2 som en svenske. Det er på høy tid å gå fra prat til handling i klimapolitikken. Miljøpartiet De Grønne vil starte den jobben i kommunene.

Klimaet på jorda er i ferd med å endre seg dramatisk som følge av at vi brenner kull, olje og gass. Mens våre naboland har kuttet sine egne utslippene med over 20 prosent siden 1990, har vi økt våre.

Som en stor oljeprodusent har Norge et ekstra stort ansvar for klimaendringene. Gjennom 40 år har norsk oljevirksomhet ført til at 14 milliarder tonn CO2 har blitt pumpet opp i verdens atmosfære, noe som tilsvarer 300 år med norske utslipp.

Derfor har De Grønne foreslått på Stortinget at Norge må kutte 60 prosent av våre utslipp innen 2030. I de største byene går vi til valg på å kutte alle utslipp innen 2030.

Verktøy for en bedre klimapolitikk

De Grønne mener vi må slutte å snakke om når vi skal begynne å kutte CO2-utslipp, og begynne å snakke om hvordan vi skal gjøre det. Vi er glade for at stortingsflertallet støttet forslaget fra De Grønne, KrF og Senterpartiet om å lage en klimalov.

Vi vil starte det grønne skiftet nå, for å sikre livsgrunnlaget for fremtidens generasjoner, og fremtiden til den norske velferdsstaten. Vi vil fase ut olje- og gassindustrien på en forutsigbar måte over tjue år, og flytte de store pengene til investeringer i nytt grønt næringsliv.

All politikk er lokal

Klimaproblemene er globale, men mange av løsningene finnes på lokalt nivå. De Grønne vil ha en grønn omstilling i kommunene, og gi næringslivet gode vilkår både for å starte opp bærekraftige bedrifter og prosjekter. Kommunene har en sentral rolle når det gjelder planlegging av samferdsel og hvordan folk bor og lever livene sine. Kommunene kan også gå foran gjennom å stille miljøkrav og velge miljøvennlig når de kjøper varer og tjenester.

Solidaritet og generasjonsansvar

De Grønne løfter blikket lenger enn til neste valg. Vi bygger klimapolitikken på langsiktighet og solidaritet, både på tvers av landegrenser og generasjoner. I stedet for fortsatt full gass i oljevirksomheten, vil vi gjøre Norge mindre oljeavhengig og starte overgangen til en grønn økonomi nå.

Vi mener Norge må arbeide for at fattige land som rammes hardest av klimaendringene får bistand til klimatilpasning, og til å investere i fornybar energi. På Stortinget har vi foreslått å innføre en klimaprosent, hvor Norge hvert år skal investere 1 % av nasjonalinntekten (ca. 30 mrd. kr) tili klimatiltak i utviklingsland.

Vi vil også bruke Statens Pensjonsfond Utland aktivt til å investere i den fremtiden vi vil ha. Derfor er vi glade for at stortingsflertallet har blitt med på vårt forslag om å trekke fondet ut av kull. Nå håper vi flertallet også blir med på å investere målrettet i fornybar energi i utviklingsland.

Vi vil:

  • Kutte 60 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030, og kutte alle utslipp fra de største byene
  • At det grønne skiftet skal starte i kommune-Norge, og at din kommune går foran med å kutte klimagassutslipp.
  • Sikre en forpliktende klimalov som forplikter regjeringen og hver enkelt statsråd til å kutte klimagassutslippene.
  • Trekke Statens pensjonsfond utland ut av fossil energi, og investere i fornybar energi og klimatiltak i utviklingsland.

Foto: Ilulisat av Guido Appenzeller. Lisens: Creative Commons BY 2.0