Politikkområder

Fornybar fremtid

hovedtema_grå-03De Grønne ønsker å gjøre overgangen fra oljealder til grønn vekst lønnsom og bærekraftig.

Ta det grønne skiftet hjem

Klimaendringer, økt oljeavhengighet og tap av biologisk mangfold setter fremtidens velferd i Norge på spill. I 2013 gikk De Grønne til valg på oppgjøret med en ensidig satsing på oljenæringen. I dag, to år etter, snakker alle partier om det grønne skiftet, men både oljesubsidiene og oljepengene i statsbudsjettet øker stadig.

Det er i kommunene vi bor, jobber, leverer i barnehage og handler på butikken. Med smart planlegging og gode alternativer som kollektivtilbud og sykkelveier, kan vi alle bli mindre avhengige av bil i hverdagen. Færre biler i sentrum gir mer trivsel, mindre luftforurensing og bedre bymiljø. Kommunene kan også sørge for ladestasjoner for elbil og sikre ambisiøse miljøkrav til nye og egne bygg.

Kommunene kan gå foran

De Grønne vil kutte klimagassutslippene i Norge med minst 60 prosent innen 2030. Mulighetene for å gjøre store kutt raskt er størst i storbyene. Derfor går vi til valg på å kutte klimagassutslippene til null i de norske storbyene innen 2030.

De Grønne mener alle kommuner må få en klimarådgiver som kan følge opp klima- og miljøplaner. Ved aktivt eierskap spiller det offentlige på lag med næringslivet og gir ringvirkninger i det private markedet som er gode for fellesskapet. Vi jobber for å oppgradere gammel bygningsmasse og få på plass solcellepaneler på skoler, rådhus og andre kommunale bygg. Slik sparer kommunen både energi og penger. Vi vil erstatte den kommunale bilparken med elbiler, og ha kjøttfrie mandager og vegetariske alternativer på alle offentlige kantiner.

Ta vare på kompetansen

I Norge hadde vi en velferdsstat lenge før vi fant olja. Men oljeøkonomien har kastet skygge på andre næringer, som skogindustri, fiske og landbruk.

Det er på tide å flytte de store pengene fra fossilt til fornybart. De Grønne foreslår en tiltakspakke for grønt næringsliv på til sammen 10 milliarder kroner. Det inkluderer skattekutt til gründere og småbedrifter, mer risikokapital, og storstilt investering i forskning og innovasjon.