Politikkområder

Dyrevern

Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt og har en egenverdi som må respekteres. De Grønne mener at kjæledyr, dyr i landbruk, sjøbruk, underholdningsindustri og forskning skal ha tilgang til naturlig utemiljø, mulighet til livsutfoldelse og hvile. Forskrifter for dyrehold må skjerpes for å bli i tråd med norsk dyrevelferdslov. Pelsdyroppdrett og ville dyr i sirkus er uforenelig med forsvarlig dyrevelferd og må umiddelbart forbys.

Dyrevernalliansen og NOAH har kåret Miljøpartiet De Grønne til partiet med landets beste dyrevernspolitikk.

Bedre rettssikkerhet for dyr

Dyr har rett til å bli behandlet med verdighet og respekt, men mangler et effektivt rettsvern. I dag blir folk som vanskjøtter dyr sjelden stilt til ansvar. Vi trenger et strengere regelverk for å forhindre skader og for å raskt kunne gripe inn og avvikle dyrehold. Et dyretilsyn kan ikke ligge under Mattilsynet, som blir styrt av Landbruksdepartementet, men må være næringsuavhengig. De Grønne ønsker også en egen enhet i politiet som kan ta seg av saker knyttet til dyrevern, slik at disse sakene blir tatt på alvor.

Et mer dyrevennlig landbruk

Intensivering av landbruk gir mangel på plass, mosjon og utemiljø, lange transporter og skadelig avl, og fører til at dyr blir behandlet som varer og ikke individer. For at dyrs behov skal kunne ivaretas må forbruket av kjøtt reduseres. Vi vil fremme vegetariske alternativer og legge ned opplysningskontorene for melk, egg og kjøtt til fordel for en næringsuavhengig informasjonstjeneste om mat og helse.

God dyrevelferd skal lønne seg

Bønder opplever ofte at det er dyrt og vanskelig å sikre god dyrevelferd. Vi ønsker at produksjonsstøtte og lånebetingelser til landbruket skal sikre investeringer i god dyrevelferd, og vi vil jobbe for at økologisk drift skal lønne seg. Pelsdyroppdrett kan aldri bli forenlig med god dyrevelferd. Derfor ønsker vi umiddelbart å avvikle denne næringen.

Vi vil:

  • At dyr skal ha tilgang til naturlig utemiljø og få utfolde sine artstypiske og individuelle behov, uavhengig av økonomiske hensyn.
  • Umiddelbart forby pelsdyroppdrett og ville dyr i sirkus.
  • Redusere nasjonalt kjøttforbruk, blant annet ved å fremme vegetarisk mat gjennom offentlige innkjøp.
  • Etablere og støtte sentre for hjemløse dyr i de største byene.
  • Flytte ansvaret for dyrevern fra Mattilsynet under Landbruksdepartementet til et eget dyretilsyn under Miljøverndepartementet.
  • Forby smertevoldende dyreforsøk og forsøk som forårsaker stress og angst, samt støtte gode alternativer til forsøk på dyr.
  • Gi forbrukere mer informasjon om maten, blant annet ved å innføre merkeordninger for veganprodukter og grad av dyrevelferd i animalske produkter.

Foto: Joy in my hands av Cornelia Copp. Lisens: Creative Commons BY-NC-SA 2.0