Politikkområder

Asyl og innvandring

Solidaritet er grunnleggende for grønn politikk. Miljøpartiet De Grønne jobber for en rausere flyktningpolitikk og styrket rettsvern for asylsøkere. Norge, som en rik velferdsstat, har både mulighet og ansvar for å hjelpe mennesker i nød.

Norge – en del av verden

Norsk flyktningpolitikk må forholde seg til at verden nå står overfor de største flyktningstrømmene siden 2. verdenskrig. Når Norge ikke stiller opp, øker presset på nærområdene og også andre europeiske land. Dette bidrar til de menneskelige tragediene vi er vitne til i og rundt Middelhavet.

Våren 2015 var De Grønne med på et kompromiss i Stortinget om at Norge skal ta i mot 8000 syriske flyktninger, og styrke bistanden til Syrias nærområder. De Grønne mener Norge kan mer. Vi kan tilby flere beskyttelse, og vi kan gi bistand til Syrias nærområder uten å kutte andre steder i bistandsbudsjettet.

Bedre rettssikkerhet for asylsøkere

De Grønne vil reversere flere av de restriktive tiltakene i asylpolitikken som både forrige og sittende regjering har innført, og styrke rettssikkerheten til asylsøkere.

Dagens praksis med tvangsreturer for asylsøkere med avslag er for fokusert på måltall, og går på bekostning av både frivillig retur og asylsøkernes rettsikkerhet. Vi vil snu fokuset i asylpolitikken tilbake på menneskerettigheter og beskyttelsesbehov.

Å gi muligheter er integrering

Alle som bor i Norge skal kunne bidra til samfunnet og føle seg inkludert. De Grønne mener at personer som får innvilget asyl kjapt må få et sted å bo, få norskopplæring og mulighet til å jobbe. Ventetiden på asylmottakene må ned, og det må bli mulig å jobbe mens en venter på endelig avklaring på sin situasjon.

Les nyhetssaker:

Les mer:

Vi vil:

  • At Norge skal ta imot 2000 overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) årlig i tillegg til syriske flyktninger. Beskyttelsesbehov må være det mest sentrale kravet. UDI organiserer reisen for dem og har avklart på forhånd hvilken kommune de skal bo i.
  • At Norge bidrar mer for syriske flyktninger og flyktningene i Middelhavet. Vi jobber for å ta i mot 10 000 syriske flyktninger i 2015 og 2016 og for å styrke bistanden til Syrias nærområder og strakstiltak rundt Middelhavet
  • Bevilge 500 millioner kroner til bosetting av asylsøkere med godkjent oppholdstillatelse, slik at kommunene har råd til å bosette flere flyktninger.
  • Legge større vekt på hensynet til barnets beste. Vi vil gi oppholdstillatelse til ureturnerbare asylsøkere som har vært i Norge i fem år (tre år for barn).
  • Styrke rettssikkerheten for asylsøkere, blant annet med informasjon på morsmålet og innføring av et reelt og gratis rettshjelptilbud.
  • Skape verdige forhold på alle asylmottak gjennom aktiviteter og mulighet til deltakelse i samfunnet. Alle barn må få gå på skole.
  • Overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere fra UDI til Barnevernet.

Foto: Syrian Boys av Freedom House. Lisens: Creative Commons BY-SA 2.0