Foto: John Leffmann, lisensiert under Creative Commons Navngivelse 3.0 Unported

Regjeringen godkjenner dyreplageri

04. november 2016

Regjeringen går i dag inn for å la pelsdyrnæringen bestå. – Regjeringa fortsetter med dette å godta systematisk dyreplageri, sier nasjonal talsperson Une Aina Basholm.

– Rovdyr får aldri et godt liv i bur. Dyrevelferdsloven er krystallklar på at dyr skal holdes i tråd med sine adferdsbehov. Det er buret i seg selv som er problemet, sier Bastholm.

Bastholm kaller det feigt at regjeringa lar en million rev og mink forsette å bli uts store lidelser hvert år om dette får fortsette.

– Regjeringa bekrefter at avvikling av næringa er praktisk mulig. Fremfor å vise handlekraft og ryggrad, skyver landbruksministeren ansvaret fra seg. Resultatet er at regjeringen godkjenner dyreplageri, sier Bastholm.

Partilederen mener avvikling av pelsdyroppdrettet i Norge er langt på overtid.

– Næringa er marginal i Norge, men innebærer storskala og systematisk dyreplageri med Stortingets velsignelse. Pelsnæringa burde vært lagt ned i 2009 da Stortinget oppdaterte dyrevelferdsloven. Regjeringa er her i utakt med folket, sier Bastholm.

Bastholm mener vi bør ikke debattere om pelsdyroppdrett bør avvikles, men hvordan.

– Vi i De Grønne har forslått å gjøre om dagens pelssubsidier på omlag 20 millioner årlig om til omstillingstøtte over en fireårsperiode. Næringa får fire år på å avvikle, så er det slutt.

Hun mener de som driver stort lenger har visst at pelsdyroppdrett er en risikonæring i Norge.

– Oppdrettet har vært politisk kontroversiell siden 2003, da næringa fikk beskjed om å rydde opp i dyrevelferden, hvis ikke måtte avvikling vurderes. Og de har ikke klart å imøtekomme dyrevelferdskrav siden den gang. 13 år sommel og lidelse er nok.

– Det er allerede krav om leker, såkalt aktivitetsobjekt, for rev og mink i dag, så dette er et stakkarslig forsøk på å sminke på problemet. I dag har for eksempel reven en pinne i buret som skal etterligne kjøttbein, og som den fort går lei av, sier Bastholm som kommentar til regelendringene regjeringen kommer med i dag.

– Forbud mot å holde mink i grupper kan hjelpe i «kannibalismeperioden» når minkvalpene begynner å angripe hverandre, men jaktinstinktene og behovet for å utagere går ikke vekk selv om de holdes atskilt. Dyrevelferden blir aldri god i små bur.
Fakta om norsk pelsdyrnæring

 • Pelsdyrnæringen i Norge består i dag av rundt 245 pelsdyrfarmer, ifølge Landbruks- og matdepartementet.
 • I norsk pelsdyroppdrett holdes kun rev og mink.
 • Pelsdyrindustrien mottok i 2014 totalt rundt 40 millioner kroner over landbruksbudsjettet, og over halvparten av dette går til fôrfraktsstøtte.
 • I 2015 arbeidet 316 personer i denne næringen.

Regjeringens forslag til skjerpede krav

 • Forbud mot gruppehold av mink – nå blir det lov med maks to i hvert bur.
 • Avl og fôring for å motvirke feil beinstilling hos rev.
 • Bruk av aktivitetsobjekt for å gi dyra et mer stimulerende miljø.
 • Tilpasset fôring.
 • Bruk av nakketang til fiksering av rev.
 • Utforming av skjul til rev.
 • Forbud mot å holde flere mink av samme kjønn i samme bur.