Unes tale til Landsstyret

I helgen holdt Une Bastholm sin første partiledertale til MDGs landsstyre etter valget, med fokus på blant annet grønn lokalpolitikk, strømdebatten, rovdyrpolitikk og grønn ideologi.

I talen snakket Une om hvordan MDG allerede endrer Norge nedenfra gjennom små og store seire i planutvalg, kommunestyrer og fylkesting og ved å løfte grønne perspektiver i lokale debatter i hele landet.
Et annet hovedpoeng i talen var kontrasten mellom Støre-regjeringen og den nye tyske regjeringen der grønne sosiale og liberale verdier - og ikke minst klimasaken står i sentrum.
Her kan du lese hele talen:

Kjære Landsstyre!

Det kjennes godt å være sammen med dere igjen etter litt inn og ut av mammapermisjon, og etter noen uker tilbake på jobb nå hvor jeg har tenkt mye på dere, på oss, partiet og vår viktige rolle i norsk politikk. 

Jeg må si at jeg gleder meg villt til å være mer sammen fysisk igjen, til fysisk møte på neste landsstyremøte hvor vi blant annet skal vedta forslag til langtidsstrategi for partiet fram mot 2030, til folkevalgtsamling i slutten av mars og til fysisk landsmøte i begynnelsen av mai, med masse spennende politiske og strategiske diskusjoner!

Vi er inne i et viktig mellomvalgår nå, hvor vi skal ha fokus på å bygge laget, utvikle gode lokale partiprogrammer og forberede nominasjonsmøter, hvor vi velger våre framtidige lokalpolitikere for det grønne prosjektet. Det er i år vi legger grunnlaget for et sterkt lokalvalg i hele landet i 2023, så vi kan fortsette å endre Norge nedenfra slik vi gjør i dag! 

Vi endrer Norge nedenfra

For nettopp det å endre Norge nedenfra er det vi er best til og har lengst erfaring med. Det har vi drevet med helt siden vi fikk våre første folkevalgte i Trondheim, Kristiansand, Halden og Nesodden for over 30 år siden.

Og etter et halvt år med ny regjering vet vi nå at den politikken som lokalsamfunnene og naturen vår trenger kommer IKKE til å komme fra regjeringskontorene de neste fire årene, men fra MDG- ere over hele landet. Gjerne i samarbeid med gode krefter i andre partier og våre allierte i miljøbevegelse, dyrevernbevegelse og andre.

Mens vi venter på å møtes fysisk, har jeg tatt med meg noen bilder denne gangen, som minner oss på for en utrolig imponerende og modig gjeng er!

Det er i lokalpolitikken vi best har fått fram bredden vår og fått vist fram hvordan det å ta vare på miljøet, naturen, dyrelivet og verdens klima - det er også å ta vare på livskvalitet, trygghet og velferd for oss som lever her og nå.

At miljøpolitikk, det er grunnleggende sosialt. 

Da jeg begynte i MDG i 2010 hadde vi bare fem-seks folkevalgte i hele landet til sammen. Nå er vi over 300. 

Dere ser noen av dem på bilder her. Jeg håper og tror at vi greier å stille enda flere lister og bli enda mye større i mange kommuner ved valget i 2023. Men det er også mange steder en bragd om vi klarer å holde den sterke posisjonen vi allerede har.

Lokalt er det mange innbyggere som gir oss sin stemme ved valg, selv om de kanskje stemmer noe annet i stortingsvalg.

Kanskje er det fordi det er i lokalpolitikken vi får gjennomført synlige, grønne endringer i hverdagen til folk. Og mange steder hvor vi IKKE styrer, er vi de eneste som står i kommunesalen og forsvarer nære verdier mange elsker: vi forsvarer våtmark, raviner, matjord eller fjellet mot nedbygging. Vi forsvarer fjorden mot nye oppdrettskonsesjoner uten kontroll på lus og rømming.

I lokalpolitikken er det enda tydeligere at det å kutte utslipp i en by, faktisk også gjør at vi kan puste inn friskere luft. Og at det å ta vare på skogen og strandsonen, det er å ta vare på natur og dyreliv, men også gratis områder for barn å leke og utforske, for rekreasjon og pusterom i hverdagen. 

…At det å kjempe for elladestasjoner, eller et godt og rimelig busstilbud, det er å kjempe for friheten til å kunne reise miljøvennlig i hverdagen, samtidig som det kutter klimagassutslipp.

At å kjempe mot stadig bredere motorveier, det er ikke bare å hindre forurensning og tap av arter, men det er å hindre at det sløses milliarder av kroner inn i virkelighetsfjerne transportsystemer som ødelegger friluftsområder, matsikkerhet og gjør at biltrafikken inn til byene vokser og vi får mer kø. Det er sosialt ødeleggende. Vi ser det.

Våre grønne politikere over hele Norge er hjertevarme og prinsippfaste forsvarere av barn, ungdom og voksnes lokalmiljø og muligheter til å leve bærekraftig og livskraftig, uansett om det er i byen eller på bygda.

Som for eksempel når mange av våre lokallag har kjempet fram gratis utlån av sportsutstyr og verktøy, så flere kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av lommeboken, og slik at ressursene kan deles og gjenbrukes mer. 

Vi er dessuten de lokale reparatørene sine ambassadører, ikke minst i Kristiansand, hvor våre folk i minst tre omganger nå har kartlagt lokale reparatørbedrifter og laget informasjonsmateriell som løfter dem fram, til inspirasjon for mange andre lokallag i MDG. Se på dette! Det er dødskult.

Mens vi venter på at avgiftene på reparasjon og deling blir fjernet nasjonalt, er dette viktig arbeid for å fremme deling og gjenbruk som mange merker seg.

Akkurat nå er MDGs Hans Martin Enger fungerende ordfører i Nordre Follo der man har vedtatt at kommunen skal bli arealnøytral etter press fra MDG. Det samme skjedde i Vestfold og Telemark fylke rett før jul. Noen synes dette med arealnøytralitet høres byråkratisk ut. De skulle bare visst hvor radikalt og kult det er: Det betyr at tapet av natur skal stanses. Og at restaureringen av rikere og mer mangfoldig natur skal begynne!

I byer og tettsteder over hele landet er det VI som går i bresjen for mer liv, trivsel og aktivitet og moderne transportløsninger. I Bergen vant Thor Haakon, Katrine, Eline og alle de andre kampen for bybanen. MDGs byrådsmakt og størrelse i bystyret ble avgjørende for å få fremdrift på et av Norges viktigste kollektivprosjekter.

Og denne uken gikk vi altså ut av posisjon i Ålesund fordi vi ikke kan støtte et nytt parkeringsanlegg som vil legge opp til mer biltrafikk, og ikke kan akseptere et slikt brudd på avtalen vi hadde inngått med de andre partiene, slik Carl redegjorde for i går. Det er tøffe tak og vanskelige valg våre folk står i. Det har jeg stor respekt for.

 • I Porsgrunn skaper vi mer liv i gatene med gjennomslag for halvert gateleie.
 • I Kongsberg reiser vi viktige debatter, blant annet om mer fargerike fasader. 
 • I Oslo og mange andre byer ruller vi stadig ut nye sykkelveier. I Oslo har vi nå nye, universalt tilpassede trikker, slik at byen blir tilgjengelig for alle, slik Norges Handicapforbund minnet oss om viktigheten av i går, i hilsningstalen deres.
 • I Bodø kjemper vi også for sykkelveier og bærekraftig transport, og ikke minst er vi kjent for den evige kampen for matjorda og grøntområdene på Rønvikjordene.
 • I Kvinnherad jobber vi for at kommunen skal opprette et fond som kan gi vanlige folk støtte til solceller. 

og det er bare begynnelsen:

 • I Trondheim har vi vært avgjørende for en grønn byutvikling i mange perioder, og Ola og gjengen kjempet for matjorda og mot ny E6 som legger opp til økt biltrafikk. + innovative løsninger som at en deler på kommunens bilpark.
 • I Asker kjemper vi mot ny firefeltsvei som vil ødelegge lokalsamfunn og matjord
 • I Aurskog Høland gikk vi sammen med FrP og fikk gjennomslag for å å stille dyrevelferdskrav i kommunale innkjøp. 
 • I Telemark har MDGs varaordfører i Tokke, Benedikte, vært i Morgenbladet og om ulempene ved å bruke enorme mengder strøm på datasentre.

og vent, jeg har enda mer:

 • I Stavanger har Daria og gruppa hennes fått gjennomslag for å sette av mer enn 100 millioner til klimatiltak
 • I Narvik, Senja og i mange kommuner langs kysten kjemper vi for mer bærekraftig havbruk og for å beskytte fjordene våre mot nye åpne oppdrettsanlegg  

Puh! Dere skjønner sikkert at jeg kunne holdt på veldig lenge med dette. Og det akter jeg å gjøre også, fordi denne viktige rollen til MDG, det er det jeg har lyst til å snakke mest om framover i møter med partiet.

Jeg blir så stolt av alt det som grønne folkevalgte får til, og står i. Og jeg tror mange andre blir det også. Vi fyller et rom som andre ikke tar. Vi forsvarer stemmer og verdier som andre ikke ville prioritert.

Her er et siste bilde av Oda, en lokalpolitiker, tidligere GU-er, tidligere ansatt, tidligere toppkandidat OG som i tillegg nå prøver å være student, som jeg også er stolt av.

Mye av den seige innsatsen til våre folkevalgte i fylker og kommuner gir ikke oppslag i rikspressen, men vi er tilstede i lokalpressen, og vi gjør en stor forskjell for barn og voksne, dyr og natur i hele Norge. 

Tenke globalt, handle lokalt. For mange som har vært med lenge i MDG er det en selvfølge. Det handler om at endringene vi som folkevalgte bidrar til i folks hverdag skal BÅDE gi gode liv her og nå, OG bidra til rettferdighet på tvers av grenser og generasjoner. 

Støre-regjeringen og den politiske situasjonen

Og gode LS, solidaritet er selve nerven til MDG. Vårt prosjekt er å ta de kampene som er kjempet, og som fortsatt kjempes, for solidaritet mellom fattig og rik i Norge, og utvide den solidariteten til også å gjelde på tvers av landegrenser, generasjoner og også arter. 

Dette er radikal sosial politikk, som handler om å dele våre goder og om å skape trygghet og rom for utvikling - materielt og kulturelt. Ikke bare for oss i Norge nå, men for alle mennesker, også i framtiden. 

Og gode LS, er det noe Norge trenger nå, så er det stemmer som står opp for global solidaritet. 

Jonas Gahr Støre lovte i valgkampen at klima skulle «prege hele hans statsministergjerning». Det forplikter. Det betyr noe hva en sier i partilederdebatter rett foran et valg, gjør det ikke? 

Han sa ikke at han håper å gjøre litt mer på klima. Han sa klima skulle prege hele hans gjerning, hans prosjekt, som statsminister. 

Til nå, til nå er det reversering av reformer, tapte sjanser i klimapolitikken og angrep på natur som preger denne regjeringen.

Akkurat nå pågår jakten for fullt inne i ulvesonen i Viken og Innlandet, selv om det nettopp er inne i ulvesonen at den kritisk truede ulven skulle ha en viss forrang og beskyttelse. De har til og med utvidet jaktperioden inn i ulvens yngletid, i strid med vanlige regler for jakt. Dette er groteskt fravær av respekt for andre arter og for naturen og økosystemene som mennesket er en del av. Til alle dere som er ute og demonstrerer: vi står skulder til skulder med dere. Vi prøvde å stanse jakten i Stortinget, men vi ble nedstemt. Vi sørger med dere. Vi er forbannet med dere. 

Etter noen måneder med ny regjering ser vi tydelig hvordan Ap lar Senterpartiet bremse miljøpolitikken på samme måte som Erna lot Frp gjøre det samme.

Noe av det første den nye regjeringen gjorde var å svekke miljøpolitikken i Ernas Solbergs budsjettforslag. Ikke bare prøvde de å kutte i midlene til viktig skogvern. Erna hadde foreslått at det skulle bli ørlitegrann dyrere å forurense på veiene våre Støre og Vedum fjernet nesten all økningen, selv om vi vet hvor viktig dette er for å få ned utslippene raskt nok.

Så har de delt ut 53 nye letelisenser for olje og gass. Norge går nå mot ny mot rekord i oljeproduksjon, helt motsatt av hva klimaforskerne og FN ber oss om, for å bremse de globale klimaendringene. 

I tillegg har Støre levert en puslete og ulønnsom satsing på havvind, og latt SP bestemme når han har gått med på å kun sende strømmen til Norge. 

Strøm og havvind

Landsstyre, for oss i MDG er det en selvfølge for oss å samarbeide med andre land, også i energipolitikken.

Dessverre er det sterke stemmer i strømdebatten i Norge nå som vil det motsatte. Rødt, FrP og Sp konkurrerer nå om å komme med enkle, populistiske løsninger og prøver å fortelle oss at det å samarbeide med andre land er noe vi ikke skal gjøre, fordi det gjør at vi, i Norge, et av verdens mest privilegerte, må få det verre. 

Men det stemmer ikke - å kutte bånd til andre land er feil. Et Norge som lukker seg stadig mer inne med vår rikdom, er et mer ensomt, sårbart og egoistisk Norge i en verden med mange, felles utfordringer på tvers av land og generasjoner. 

Når vi støtter europeisk energisamarbeid og kabler som kan sende strømmen begge veier så handler det om å dele. Om å samarbeide om vår tids største utfordringer. Klimaendringene rammer de mest sårbare i verden hardest. De utrydder arter verden over. 

Derfor er klimapolitikk som virker, solidaritet i praksis. 

Å etablere nye hindringer for kraftsamarbeid er det motsatte. Det vil svekke Europas mulighet til å fase ut forurensende kull og gass, og erstatte dem med vind og sol. 

Disse landene trenger å vite at Norge kan stille opp med strøm den dagen det ikke blåser og solen ikke skinner. Og Norge trenger å vite at de stiller opp for oss, når vi får så lite nedbør i Norge at vannkraften ikke kan forsyne oss med strøm. 

Og det går an å dele energi med nabolandene våre, samtidig som vi fører en rettferdig strømpolitikk som gir forutsigbarhet for innbyggerne. Staten tjener i dag mye på de høye prisene, i form av økte skatteinntekter fra strømselskapene. Vi i MDG har derfor, helt siden i høst, foreslått at dette skal deles ut igjen til alle i Norge når prisene blir høye. 

I tillegg diskuterer stortingsgruppa vår nå flere løsninger vi kan foreslå for å dempe svingningene i prisen. Vi må etablere mekanismer som gir forutsigbarhet og trygghet.

Kraftsamarbeid er viktig for klimaet, for energisikkerheten vår. Men det er også viktig for naturen. Norge vil sannsynligvis mangle strøm om få år, selv om vi kjemper det vi kan for kraftigere satsing på energisparing og energieffektivisering. 

Hvis vi ikke skal utveksle strøm med andre land og øke energisikkerheten på den måten, vil presset øke på å bygge ut mer kraft her i Norge - i naturen vår! Er det det Rødt, Senterpartiet og FrP ønsker seg?

For de samme partiene ønsker jo heller ikke en kraftig satsing på havvind i Norge, med langt lavere naturkostnader. Det har MDG kjempet for siden 2015, og vi har tatt til orde for grundig naturkartlegging i utbyggingen for å hindre uopprettelig skade for bunnmiljø eller sjøfugl. 

I følge en fersk rapport kan havvind gi 36.000 arbeidsplasser i Norge. Og jobbene trengs, fordi jobbene i olja gradvis vil forsvinne de neste åtte årene - faktisk kan så mange som en tredjedel av jobbene enten bli borte eller de må raskt få andre oppdragsgivere enn. Norske verft og servicebedrifter som i dag leverer til olja, kan levere til havvindindustrien. Det vil gi store ringvirkninger i norske kommuner langs kysten vår.

Men da trenger vi en mye kraftigere havvindsatsing, og muligheten til å selge deler av kraftoverskuddet til Europa. Og da trenger vi kabler som sender strømmen begge veier. 

Tyskland

Gode LS, verden trenger nå sårt en regjering i Norge som tar ledelse.

En regjering som har vår tids viktigste sak som SIN viktigste sak. Som peker ut en tydelig kurs ut av olja og inn i en fornybar framtid - en framtid hvor vi i tillegg til å kutte klimagassutslipp, også jobber, reiser, spiser og forbruker mer bærekraftig, hvor vi gjenbruker og deler ressursene bedre, og ikke minst: hvor vi tar vare på naturen vi har igjen - ja til og med hjelper naturen tilbake igjen i områder hvor den er blitt bygget ned eller fortrengt.

Såklart er det mulig med en slik regjering i Norge! Men da må Ap riste av seg samarbeidet med Sp i regjering og begynne å bygge bredere støtte i Stortinget for et visjonært, grønt prosjekt på tvers av blokkene. 

Det kunne vært et prosjekt som likner på den de har i Tyskland - der grønne, liberale og sosiale verdier står i sentrum. Det er grunnverdier for et regjeringsprosjekt som også vi Grønne i Norge ville ønske å delta i og støtte.

I Tyskland er det opplagt for alle at klimasaken har en hovedrolle i regjeringsprosjektet. De skal fase ut kull innen 2030, de skal installere langt mer solenergi enn all norsk vannkraft. For å nevne noen eksempler.Det er veldig langt unna fokuset til Støre og Vedum om dagen.

Jobben framover  

Kjære landsstyre! For tiden bruker jeg mye tid på parties langtidsstrategi. Det skal vi bruke litt tid på i dag i dette møtet. I tillegg jobber jeg og resten av ledelsen også nå med å gjøre endringer som trengs for å lære av forrige valg, og samtidig rigge oss som parti for et valg neste gang som kommer til å se helt annerledes ut og ha nye utfordringer.

Men en ting er vi sikre på: Vi ønsker framover å få vist oss fram enda mer som det sosialt engasjerte og verdibaserte miljøpartiet vi er. For vi ER et parti med et sterkt sosialt engasjement, så dette er ikke noe vi trenger å lete etter. Det handler bare om å få det fram mer. Vi bryr oss sterkt om hvordan politikken vår slår ut for innbyggerne, og vi blir forbannet på urett og maktmisbruk. Det så vi senest i går i de gode spørsmålene som dere hadde til Norges handicapforbund da de gjestet møtet vårt, noe som forøvrig gjorde meg veldig stolt.

I tillegg til å bli synlig i flere typer saker i den nasjonale debatten, blant annet gjennom sakstalspersoner, så skal flere i Norge kunne tenke seg tli hva vi står for i flere saker enn miljø, rett og slett fordi vi klarer å formidle det bredere prosjektet vårt oftere, vår ideologi, vårt menneskesyn og samfunnssyn.

For eksempel er mangfold en viktig verdi for oss - både i naturen og i samfunnet. Derfor vil vi bekjempe strømlinjeforming av menneskers liv. Derfor er vi for en human asylpolitikk. Derfor jobber vi for en progressiv skeiv politikk.

Derfor er vi skeptiske til venstresidens ønske om institusjonalisering av alle livets faser, og like skeptiske til høyresidens blinde tro på markedsløsninger og bedriftstenking i velferdstjenester.

Også har vi lyst til å jobbe enda mer utadvendt framover, snakke med innbyggerne også mellom valg, bygge allianser og kontakter med andre som kjemper for de samme sakene som oss. Det gjelder både lokalt og nasjonalt. Så ta gjerne kontakt nå i programarbeidene framover med organisasjoner og bedrifter lokalt, og be om innspill. Naturvernforbundet, NU, velforeninger og aksjonsgrupper, Småbrukarlaget, Dyrebeskyttelsen, Røde Kors eller Norges Jeger og Fiskerforbund. Fagbevegelse og næringslivsorganisasjoner. Dere vet hvem dere bør snakke med lokalt.

Jeg håper også mange av våre lokallag vil ha kapasitet og lyst til å be innbyggerne om innspill til programmene som skal lages, eller når det er viktige saker som pågår som engasjerer folk. Fra husbesøk, stands eller digitalt. Det kan være veldig inspirerende for oss å jobbe slik, i tillegg til at det gir oss kunnskap og knytter bånd. Og fanger dere opp initiativ til nasjonal politikk i aktuelle saker, så trenger også vi i Stortingsgruppa de ideene. Eller kanskje de ender i en resolusjon i Landsstyret?

På Stortinget klarte vi å jobbe slik nylig for å beskytte vernede vassdrag. Mange holdt på å sette kaffen i halsen da Aps energipolitiske talsperson var ute i romjula og mente at man burde vurdere slike utbygginger.

I Stortinget var både Rasmus og Rauand raskt ute og utfordret miljøministeren, energiministeren OG statsministeren på dette, og vi var i mange mediesaker om dette.Men ikke bare det: I januar samlet vi 13 organisasjoner fra miljøbevegelsen i tillegg til partiene Venstre, SV, Rødt til et møte for å utveksle planer og synspunkter på debatten som raste. Det ble en sterk allianse. Sammen bidro vi til å legge så mye press på regjeringen at det ga resultater. Forrige uke kom nyheten om at vern forblir vern. 

Sånn fikk vi en utrolig viktig seier. Det kan vi klare i flere saker!

Gode Landsstyre, nå er det drøyt 13 måneder til fristen for å stille lister og cirka ett og et halvt år til lokalvalget. Skal vi vokse videre, og det skal vi, så må vi vokse over hele landet. Jeg gleder meg derfor til strategidiskusjonene vi skal ha framover om hvordan vi skal få det til! Og jeg gleder meg enormt til å jobbe sammen med dere, til å reise og møte dere og til å utforme politikk sammen med dere de neste månedene.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle