Nødvendig opprydding i Norges GMO-politikk

28. april 2015

I går vedtok Stortinget en nødvendig opprydding i Norges GMO-politikk. Et samlet Stortinget ba regjeringen om å sikre en saksbehandling av GMO-saker, som i praksis innebærer at hver GMO blir vurdert opp mot genteknologiloven. Dette vil avklare om det skal legges ned forbud før GMO-en eventuelt blir lovlig å omsette i Norge.

– Vedtaket er veldig viktig, og det er en bra dag for norsk politikk at Norges GMO-politikk nå slås fast, sa Hansson i debatten i går.

MDG, Ap, KrF, SV og Sp støttet også å spesifikt å forby den genmodifiserte maistypen NK603 fra det multinasjonale selskapet Monsanto, men dette forslaget falt.

Les innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen og referat fra debatten.

Global mattrygghet

De Grønne er kritiske til hvordan de vanligste GMO-ene i dag er eid av store, multinasjonale selskaper og bidrar til en utvikling som radikalt truer den måten vi produserer mat på i verden i dag, som stort sett er basert på spredte familiebruk. I Norge er bøndene stolte over å være GMO-frie i alle ledd. Men det er ingen selvfølge der hvor matprodusentene blir satt opp mot hverandre av store multinasjonale selskaper.

– Det er veldig viktig å opprettholde og forsterke landenes, regionenes og lokalsamfunnets kontroll over hvordan genmodifiserte organismer skal brukes, og hvordan stedegne og ikke-genmodifiserte organismer skal brukes, sa Hansson i debatten.

De Grønne mener en spredt matproduksjon både i areal og makt ikke bare er mer demokratisk og gir bedre ressursutnyttelse av dyrbar mark. Det sikrer også et mangfold av både arter og agronomisk kunnskap. Det gjør den globale matproduksjonen mer bærekraftig og motstandsdyktig, sa Hansson.

– Hovedproblemet med GMO er forretningsmodellen bak produksjon og omsetning av genmodifiserte organismer, hvor hele formålet er et frontalangrep mot mangfold − mot mangfold i dyrkingsmetoder, mot mangfold i biologien og mot mangfold i eierskap, sa Hansson.

Føre-var

I seg selv er genteknologi en teknologi med store muligheter, men også potensielt stor risiko. Påvirkningen på artsmangfoldet er en grunn i seg selv for De Grønne til å være svært skeptiske til genmodifisert mat. Dette gjelder både faren for GMO-forurensning og egenskaper ved organismene i seg selv. For eksempel er maislinjen NK603 modifisert til å bli resistent mot det mye brukte ugressmiddelet glyfosat (Roundup), sa Hansson.

Føre var-holdning burde derfor tilsi et klart nei til GMO-er på norske åkre og i norske butikker inntil det eventuelt kan bevises at en GMO er trygt. Vi er derfor glade for at regjeringen nå har fått klar beskjed fra Stortinget om å skjerpe både informasjonen og rutinene i GMO-spørsmål.