Vår organisasjon

Miljøpartiet De Grønne er et landsdekkende politisk parti som jobber for å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Miljøpartiet De Grønne har ikke partileder, men en delt ledelse mellom en talsperson av hvert kjønn. Dette er en vanlig ordning i mange grønne partier og er begrunnet med hensyn til likestilling og maktspredning.

Partiets medlemmer hører til hvert sitt lokal- eller fylkeslag. Finn ditt lokal- eller fylkeslag her, eller bli medlem her!

 

Landsmøtet

Landsmøtet er partiets høyeste organ. Landsmøtet holdes minst én gang hvert år og behandler følgende saker: Valg til sentrale tillitsverv, samt regnskap, budsjett og årsmelding for sentrale partiorganer. Les alt om landsmøtet 2016 her.

Landsstyret

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtet. Landsstyret består av talspersonene, en representant fra hvert fylkeslag, en representant fra Grønn Ungdom, Grønne Studenter, og Grønt Kvinnenettverks leder.

Sentralstyret

Sentralstyret består av talspersonene, partisekretær, internasjonal kontakt, 6 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom. Les mer om sentralstyret her.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av talspersonene og partisekretæren. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av sentralstyret eller landsstyret, og i saker som krever så rask behandling at sentralstyret vanskelig kan innkalles.

Sekretariatet

Partiets nasjonale sekretariat ledes av partisekretær Lars Gaupset. Nasjonal talsperson Une Aina Bastholm har kontoret sitt ved partisekretariatet. Her jobber også seks medarbeidere med partiets administrasjon, regnskap, kommunikasjon og medlemsoppfølging. I tillegg har vi tre fylkessekretærer som følger opp Akershus, Sør-Trøndelag, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 5 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer uten andre sentrale verv i partiet. Les mer om Kontrollkomiteen her.

Internasjonalt utvalg

Internasjonal utvalg skal bistå sentralstyrets internasjonal kontakt sitt i arbeid. Les mer om internasjonalt utvalg her.

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 7 medlemmer med 6 nummererte varamedlemmer. Valgkomiteen er ansvarlig overfor landsmøtet for å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i partiet. Valgkomiteen skal også innstille på programkomité de årene dette er aktuelt. Les mer om valgkomiteen her.

Sideorganisasjoner

  • Grønn Ungdom er De Grønnes ungdomsorganisasjon.
  • Grønne Studenter er partiets studentorganisasjon.
  • Grønt Kvinnenettverk er partiets kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverks styre og vedtekter vedtas av landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne, på samme måte som for partiets øvrige verv og vedtekter.

En global grønn bevegelse

Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) og Global Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det fjerde største partiet i Riksdagen og sitter i regjering med Socialdemokratarna. Grønne partier har også opplevd fremgang i land som Frankrike og Tyskland.