Gjennomslag på Stortinget

Våre viktigste seiere hittil:

Et allsidig stortingsparti

I tillegg til de konkrete flertallsvedtakene vi har fått gjennomslag for mener vi at vi har flyttet debatten i norsk politikk i mange saker der dette ikke har kommet til syne i form av konkrete flertallsvedtak.

Vårt største gjennomslag etter at vi kom inn på Stortinget er vel kanskje er at «det grønne skiftet» ble kåret til årets nyord i 2015 av språkrådet, samt at vi nå har en reell debatt i Norge om utfasing av olje og gassproduksjonen. Det er mange som har æren for denne endringen i dynamikken, men vi tror vi har vært en bidragsyter.

Vi håper også at vi kan bidra til en varig endring i det politiske landskapet i Norge som kan svekke dominansen til høyre-venstre aksen og styrke mulighetene for at nye grønne allianser på Stortinget kan få viktig betydning i fremtiden. At vi fikk gjennomslag for klimalov etter å fremmet forslag sammen med KrF og SP er et slikt eksempel. At vi fikk reist debatten om det norske materielle forbruket i Stortinget denne våren er et annet eksempel på at partier som KrF, SP og SV danner allianser i verdispørsmål.

Vi har også lagt frem tre alternative budsjetter for Stortinget som har satt en ny standard for hva miljøpolitikk kan bety i praksis. Vi satte f.eks behovet for en flyseteavgift på agendaen allerede i 2013.

Du finner alle våre representantforslag og interpellasjoner på stortinget.no.

Når vi har kapasitet til det legger vi ut innlegg fra Stortingets talerstol på Miljøpartiet De Grønnes YouTube-Kanal.

Alle skriftlige spørsmål finnes her.

Meny