Sekretariatet

Partisekretær

Lars Gaupset

Tlf: 979 72 086

Organisasjonssekretær

Ragnhild Sjyvollen

Tlf: 922 89 403

Kommunikasjonssjef

Sindre Buchanan

Tlf: 922 92 525

Digital rådgiver

Mie Inchley

Tlf: 901 19 888

Medlemssekretær og driftsansvarlig

Hans Joar Høiby Hansen

Tlf: 478 58 873

Organisasjonssekretær

Ingunn Emdal

Tlf: 482 18 156

Økonomiansvarlig

Lena M. Østerhus

Tlf: 932 44 290

Post- og besøksadresse: Miljøpartiet De Grønne Hausmannsgate 19 0182, Oslo
Telefon: 236 99 411 – E-post: mdg@mdg.no
Kjernetid: hverdager 09.00 – 15.00