Sekretariatet

Partisekretær

Lars Gaupset

Tlf: 979 72 086

Organisasjonssekretær

Madelen Roxman Ueland

Tlf: 920 48 645

Kommunikasjonssjef

Sindre Buchanan

Tlf: 922 92 525

Digital rådgiver

Mie Inchley

Tlf: 901 19 888

Medlemssekretær og driftsansvarlig

Hans Joar Høiby Hansen

Tlf: 478 58 873

Organisasjonssekretær

Ingunn Emdal

Tlf: 482 18 156

Fylkessekretær, Sør-Trøndelag

Eline Hansen Næset

Tlf: 458 07 370

Fylkessekretær, Hordaland og Sogn og Fjordane

Kristin Hammerås

Tlf: 920 19 629

Økonomiansvarlig

Lena M. Østerhus

Tlf: 932 44 290

Fylkessekretær, Oslo

Trond Gunnar Rasmussen

Tlf: 915 57 547

 

Post- og besøksadresse: Miljøpartiet De Grønne Hausmannsgate 19 0182, Oslo
Telefon: 236 99 411 – E-post: mdg@mdg.no
Kjernetid: hverdager 09.00 – 15.00