Nominasjonskomitéene

Ta kontakt med nominasjonskomiteen i ditt fylke for å komme med innspill til hvilke kriterier som burde vektlegges i nominasjonsprosessen, eller hvem som burde stå på Stortingslista i ditt fylke.

Nordland
Kontaktperson: Trille Guldal
E-post: trilleguldal@gmail.com
Tlf: 402 09 182

Troms
Kontaktperson: Tor Mikalsen
E-post: tor.mikalsen@gmail.com
Tlf: 99326744

Nord-Trøndelag
Kontaktperson: Mona Helene Sand
E-post: mohesa@online.no
Tlf: 450 82 838

Sør-Trøndelag
Kontaktperson: Knut Svisdahl
E-post: knut.svisdahl@knutsvis.com
Tlf: 934 08 483
Innspillsfrist: 10.05.2016

Møre og Romsdal
Kontaktperson: Ralph Herter
E-post: rherter@gmx.net
Tlf: 938 27 043

Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Liv Løken
E-post: liv.loken@hotmail.no
Tlf: 950 80 255

Hordaland
Kontaktperson: Kåre Spissøy
Epost: kare@spissoy.com
Telefon: 913 86 469

Rogaland
Kontaktperson: Torfinn Ingeborgrud
E-post: torfinn.ingeborgrud@mdg.no
Tlf: 908 32 707

Vest-Agder
Kontaktperson: Erik Hoffmoen
E-post: 
erik.hoffmoen@gmail.com
Tlf: 909 24 120

Aust-Agder
Kontaktperson: Ingeborg Marcussen Hubertz
E-post: ingeborg.hubertz@asplanviak.no
Tlf: 948 40 088

Telemark
Kontaktperson: Endre Löwe
E-post: endrelowe@outlook.com

Tlf: 901 36 708

Buskerud
Kontaktperson: Dag Arne Roum
E-post: dagarne@roum.no
Tlf: 900 35 039

Vestfold
Kontaktperson: Tomas Moss
E-post: tomas@icu.no
Tlf: 906 14 262

Østfold
Kontaktperson: Erik Skauen
E-post: eriska@ostfoldfk.no
Tlf: 922 47 523

Akershus
Kontaktperson: Kristin Eriksen
E-post: kristin.eriksen.1989@google.com
Tlf: 467 74 046

Oslo
Kontaktperson: Kristian Normand
E-post: kristiannormand@gmail.com
Tlf: 922 24 549
Innspillsfrist: 01.06.2016

Hedmark
Kontaktperson: Kjetil Vangløkken
E-post: kjf-va@online.no
Tlf: 958 23 456

Oppland
Kontaktperson: Torbjørn Dahl
E-post: tordahl@online.no
Tlf: 936 44 441