Resolusjoner

Resolusjon om sexkjøpsloven

Grønt kvinnenettverk fikk gjennomslag for en resolusjon som sexkjøpsloven på Landsstyremøtet 15. mars 2015. De Grønne går nå inn for å avvente å ta stilling til en eventuell avvikling før det foreligger mer kunnskap om virkningene av loven. Vi ønsker en offentlig utredning (NOU) om prostitusjon i Norge

Du kan laste ned resolusjonen i pdf-format her: Grønt kvinnenettverk – resolusjon om sexkjøpsloven. (Lagt ut 13.04.2015.)

 

Samtykkebasert voldtektsbestemnmelse

Grønt kvinnenettverk fikk gjennomslag for en resolusjon som sexkjøpsloven på Landsstyremøtet 31. januar 2016. Rettssikkerheten til voldtektsofre må styrkes. Miljøpartiet De Grønne krever en endring av straffelovens voldtektsbestemmelse, som tydeliggjøre at å ha sex med noen som ikke samtykker, er ulovlig.

Du kan lese hele resolusjonen her: https://www.mdg.no/politikk/vedtatte-resolusjoner/styrk-rettssikkerheten-til-voldtektsofre/