Unes innlegg i trontaledebatten

"Jeg beklager å si det, men om 10 år vil oljeskattepakken som stortingsflertallet vedtok før sommeren bli sett på som den siste store krampetrekningen fra et utdatert politisk regime."

 

President!

 

Vår tid krever mye av folkevalgte over hele Norge, også av Stortinget.

 

Vi er i en midlertidig unntakstilstand på grunn av corona, samtidig som vi må fortsette en permanent og helt nødvendig grønn omstilling av samfunnet.

 

Alle som orker å ta det innover seg, ser at det haster å løse klima- og naturkrisen: Verdens dyrebestander er i snitt redusert med to tredeler på 50 år. Klimaendringene truer liv og helse over hele verden, om vi ikke snarest legger om klimapolitikken.

 

Løsninger på fremtidens utfordringer - pandemier, klimakrise og naturkrise - krever at vi ser sammenhengene mellom mennesker og miljø.

 

Et godt begrep for dette er Verdens helseorganisasjon sitt uttrykk ÉN HELSE. Verdens helse, dvs dyrehelsa, menneskehelsa og naturhelsa er koblet sammen, påpeker de. Dette kommer tydelig fram ved COVID-19 utbruddet.

 

Tap av natur fører til svekket dyrehelse OG folkehelse - fordi naturen lagrer karbon, den er levested for planter, dyr og mikroskopiske hjelpere, og den støtter oss - ikke bare når den kultiveres, men også når den er vill, ved å gi grunnleggende tjenester som ren luft, rent vann, flomsikring, medisiner og gode opplevelser.

 

Derfor blir det avgjørende, president, at vi løser coronakrisen på en måte som også løser natur- og klimakrisen.

 

For noen uker siden la Røde Kors frem enda en rapport som viste at flertallet i Norge er bekymret for mer ekstremvær. Rapporten fant også at 8 av 10 nordmenn er villige til å gjøre mer klimavennlige valg i hverdagen for å dempe klimaendringene, og at bare 1 av 5 nordmenn mener klimaberedskapen er god nok!

 

Likevel fortsetter flertallet i Stortinget å bygge motorveier i stedet for å rassikre veiene vi har og flytte pengene over på tog, ferge og kollektiv. De fortsetter å subsidiere oljeleting, forrige århundres gullkalv, i stedet for å investere i fornybare alternativer som vi VET det er økende interesse for.

 

President,

Siden vi lukket Stortinget før sommeren, har interessen for olje på verdensmarkedet stupt, mens fornybar skyter fart. Investeringer i fornybar energi som har steget suverent mest i verdi i år av alle bransjer, faktisk hele 56 %.

 

Samtidig har oljeservicebransjen falt mest av alle bransjer.

 

Mens verdien av olje stuper i resten av verden, kommer investeringene i fossil energi til å øke i Norge i 2020, ifølge SSBs siste beregninger.

 

Jeg beklager å si det, men om 10 år vil oljeskattepakken som stortingsflertallet vedtok før sommeren bli sett på som den siste store krampetrekningen fra et utdatert politisk regime.

 

Det handler ikke om at jobbene til folk ikke er viktige, men at mer satsning på olje ikke er måten en redder jobber på lenger.

 

Karbonfangst og -lagring derimot, skaper jobber, og tar verden framover. Med mindre verden klarer å kutte energiforbruket dramatisk, er vi helt avhengig av en massiv utbygging av denne teknologien hvis vi skal ha noe håp om å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader.

 

Regjeringen sier likevel nei til CCS på Klemetsrud med mindre Oslo-befolkningen klarer å skaffe 60 prosent av pengene selv. Det er det høyst usikkert om de vil klare. I EU er det stor kamp om midlene, og Norge er et rikt land som en tross alt kan forvente at dekker dette selv.

 

President, vi har ventet på en investeringsbeslutning for CCS i 7 år. Oljeskattepakken, derimot, ble vedtatt i et sveip etter noen dagers forhandling i Stortinget, tross enorm økonomisk risiko. I dag legger vi derfor fram et forslag om å sørge for at skatteregimet for petroleumsindustrien hindrer samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer.

 

Vi må flytte ambisjonene, risikokapitalen og skattelettene over til havvind, grønn skipsbygging, CCS, solenergi og bedrifter som skaper jobb og utvikling uten å ødelegge fremtiden til barna våre.

 

Statsledere i EU bruker nå koronakrisen som en mulighet for å gjøre økonomien og samfunnet mer bærekraftig.

  • 1/3 av EUs koronapakke skal brukes til klimatiltak, fornybar energi og energilagring.
  • Det skal bygges 1 million nye ladepunkter for elbil.
  • I Frankrike får ikke AirFrance lenger tilby innenlandsfly der tog er et godt alternativ.
  • Og for at bensinstasjoner skal kunne motta koronastøtte i Tyskland, må de tilby lading til elbiler.

 

Her har Norge mye å lære.

 

 

President! Samtidig som klimaendringene truer, fortsetter Norge å fordrive, forbruke og forurense leveområdene til dyr og planter.

 

Regjeringen verner nye områder med den ene hånden og gjør det lettere å bygge ned all annen natur, strandsone og matjord, med den andre.

 

I tillegg nøler de ikke med å oppheve vern når det passer dem. Akkurat nå planlegges mudring i det vernede Tanadeltaet i Finnmark, veibygging gjennom våtmarkene i Nordre Tyrifjorden og ny E6 gjennom Lågendeltaet ved Lillehammer. Det hjelper ikke med nye verneområder når vernevedtaktene ikke er verdt papiret de er skrevet på.

 

Alle barn fortjener å vokse opp med fuglekvitter og blåbærturer i nærnaturen, å oppdage spor etter gaupe eller jerv i fjellet, eller få øye på en havørn.

 

Derfor vil vi i De Grønne vil reformere naturpolitikken. Vi må slutte å bygge ned natur, og vi må invitere tilbake mer av naturen vi har tapt. Derfor foreslår vi i dag å be regjeringen legge frem en stortingsmelding med en forpliktende handlingsplan for restaurering av 15 % av forringede økosystemer i Norge, i tråd med Aichi-målene som Norge har forpliktet seg til.

 

Noen steder er vi så smått i gang: I Trondheim har de åpnet bekken og laget en nydelig naturpark i Iladalen, rett ved der bestefaren min bodde før i tiden. På Dovrefjell er restaureringen av et stort fjellområde i det gamle skytefeltet endelig ferdigstilt. I Oslo skal våtmark restaureres i Bjørvika og laksen er tilbake i Akerselva.

 

Alle barn fortjener også å vokse opp i en verden som forsvarer grunnleggende menneskerettigheter.

De siste månedene har vi sett et enormt folkelig engasjement for flyktningkrisa ved Europas grenser.

 

Aksjonsgruppa “Evakuer barna fra Moria nå” og en rekke norske sivilsamfunnsorganisasjoner har alliert seg med mange av landets ordførere, og krever at Norge tar imot flere enn 50 asylsøkere fra Moria. Flertallet i befolkningen støtter det også.

 

Norge har alt som trengs for å bidra til å relokalisere flere asylsøkere fra Hellas. Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har alle sagt at de kan ta imot 50 hver! Og vi har MASSE kapasitet - asylmottak over hele Norge står tomme og legges ned, dyktige fagfolk i kommunene står arbeidsledige, fordi det nå knapt kommer asylsøkere - de stoppes i Tyrkia og Hellas etter Europa stengte grensene i 2016.

 

At 50 fra Moria ikke er nok, handler ikke om å være gode og snille, det handler om å forsvare en grunnleggende menneskerett, asylretten, som asylsøkere på greske øyer nå blir frarøvet fordi Europa stengte grensene og ikke tar ansvar for at menneskene får en behandling av sin søknad.

 

I tillegg er de humanitære forholdene på vårt eget kontinent fullstendig uakseptabel. Hellas har advart og bedt oss om å bidra til evakuering i mange år. 50 fra Moria er ikke nok, president, fordi Norge skal være et land som forsvarer og kjemper for de internasjonale spillereglene som skal sikre fred, stabilitet og respekt for menneskeverdet.

 

Derfor fremmer jeg i dag et forslag sammen med SV om å be regjeringen gjennomføre relokaliseringen av asylsøkere fra Hellas til Norge så raskt som mulig, og øke antallet til betydelig flere enn 50 i 2020.

 

Vi håper på bred støtte til forslaget. Takk. Og med det tar jeg opp forslagene.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle