Torkil Vederhus valgt til partisekretær i Miljøpartiet De Grønne – De Grønne skal bli tre ganger så store

Torkil Vederhus (f. 1989) ble av et enstemmig landsmøte valgt til ny partisekretær i Miljøpartiet De Grønne. – De Grønne skal bli tre ganger så store, og vi skal bli det raskt, slo han fast i sin tale til landsmøtet

Torkil Vederhus tar over for Lars Gaupset som partisekretær i MDG på Landsmøtet 26 mai. Vederhus sitter i sentralstyret i partiet, og var fungerende partisekretær fra september 2018 til januar 2019, da Gaupset var i permisjon.

- Partiet er i svært gode hender med Torkil Vederhus som partisekretær. Sammen skal vi nå sette grønn politikk på dagsorden og vise Norge hvordan det er å ta vare på miljøet er å ta vare på menneskene. Lokalvalget til høsten er det viktigste som skjer i norsk klima- og miljøpolitikk de neste to årene, og Torkil er rette mannen til å lede organisasjonen fram til en grønn seier, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

Lars Gaupset ble gjenvalgt som partisekretær i 2016 etter at han ble valgt første gang i 2014, men varslet i fjor at han ønsker å tre til side.

Torkil Vederhus

Vederhus var leder i Oslo MDG da partiet kom inn i byråd første gang, og byrådssekretær for finans i Oslo kommune fra oktober 2015 til september 2018.

– Jeg vil være med på å skape et historisk grønt vendepunkt i norsk politikk, og det er det bare Miljøpartiet De Grønne som kan skape. Vi har lykkes med å bli et parti for hele miljøbevegelsen, nå skal vi vokse videre til å bli et grønt folkeparti, kommenterer Torkil Vederhus.

I valgtalen lovet Vederhus å bidra til å gjøre De Grønne tre ganger så stort som i dag.

– Norge trenger et nytt styringsparti som ikke måler sin suksess i hvor lenge de har makt, men hvordan man bruker den makta til å løse vår tids største utfordringer. Vi kan bli det styringspartiet, fortsatte Vederhus.

Vederhus var enstemmig innstilt av valgkomitéen. Han er 30 år gammel, og bor i bydel Sagene i Oslo.

 

 

Vi trenger deg