Resultatet fra uravstemning om ledermodell er klart!

Medlemmene har talt. Over 4000 medlemmer stemte over hvilken ledermodell Miljøpartiet De Grønne skal ha. Et aktivt medlemsdemokrati er ryggraden i et grønt parti. For første gang har vi gjennomført en slik avstemning med så mange medlemmer. Dermed har vi gitt hvert enkelt medlem direkte innflytelse over hvordan vi organiseres.

Vi har ikke registrert noen uregelmessigheter underveis i avstemningen. Alt tyder på at løsningen har fungert godt og at medlemmene har gjennomført en avstemning på en god måte.

Alle stemmeberettigede medlemmer har fått mulighet til å stemme, og varsel på epost og sms flere ganger hvis de ikke har stemt.

Resultatet

Stemmeberettigede: 6665
Avgitte stemmer: 4088 (61,34%)

  1. Én partileder og én nestleder: 2513 (61,47%)
  2. To talspersoner: 1391 (34,03%)
  3. Vet ikke / ingen av delene: 184 (4,5%)

Dette betyr at Miljøpartiet De Grønnes landsmøte vil velge én partileder og én nestleder når dagens talspersoner sin valgperiode går ut, i 2020.

Vi vil dermed gå vekk fra dagens modell med to talspersoner. For mange medlemmer har dette vært et kjennetegn ved De Grønne. Vi vil derfor understreke at det er viktig at vi ikke mister vår demokratiske kultur av å endre struktur. Vi er et parti hvor likestilling og maktspredning er sentrale verdier, og det skal vi bevare og forsterke i tiden framover.

FNs siste klimarapport har gitt det norske folk en oppvekker. Vi har bare 12 år på oss skal vi oppnå Parisavtalens mål om å unngå katastrofale klimaendringer. Det nytter ikke lenger å stemme på de grå partiene, stadig flere melder seg inn i De Grønne. Vi må bli mange flere! Vi håper derfor du kan bidra ved å minne noen av dine venner om å melde seg inn i MDG nå!

Ofte stilte spørsmål

Hvem kunne stemme?

Stemmeretten fulgte §4.3 i MDGs vedtekter. Dette ga oss (per 01.10.2018) 6665 stemmeberettigede.

Hvem hadde innsyn underveis?

Innsynet var begrenset til medlemsansvarlig og IT-ansvarlig. Deres innsyn var nødvendig for å administrere det tekniske rundt voteringen. Dette var på forhånd avklart med kontrollkomiteen.

Hvordan ble voteringen gjennomført?

Voteringen ble gjennomført gjennom medlemssystemet HyperSys. De stemmeberettigede fikk tilsendt en unik kode som kunne brukes én gang. Koden ble brukt for å få tilgang til et embedded skjema fra Hypersys på vår hjemmeside. Koden var kun tilgjengelig for mottaker og ble opplyst om i invitasjonen/påminnelsene som ble sendt ut.

Det ble sendt ut invitasjon til å delta mandag 1. oktober via epost og sms. Dette ble fulgt opp med påminnelser mandag 8., mandag 15., fredag 19. og søndag 21. oktober. Alle påminnelsene ble sendt via e-post og sms – foruten fredag 19. da kun epost ble sendt ut. Løpet med påminnelser var avtalt i forkant av voteringen.

Hva det enkelte medlem har stemt er anonymt, men det er mulig å se hvem som har/har ikke deltatt av de stemmeberettigede.

Vi trenger deg