MDGs landsmøte vedtar sluttdato for oljen 2035

MDGs landsmøte står fast på oljeslutt innen 2035, en storsatsning på havvind og varsler strenge krav for elektrifisering eller andre nullutslippsløsninger på sokkelen.

- Jeg er veldig glad for at partiet står fast på at lyset skal av på sokkelen i 2035, sier Arild Hermstad, nestleder i MDG.

- Dette skal gjøres på en ansvarlig og planlagt måte. Vi har også vedtatt å sette opp en oljekommisjon der myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og næringsliv samarbeider om en plan for å opprettholde sysselsetting og skape nye jobber samtidig som oljevirksomheten fases ut.

- Dette handler om å gi håp til alle de som er bekymret for fremtiden sin, og å ta det grønne skiftet på alvor.

- Vi har også vedtatt å gi trygghet til oljearbeidere som vil omskoleres og skifte jobb til andre næringer. La oss gjøre oljearbeidere til klimahelter. Nå trenger vi deres kunnskap og erfaring til å bygge opp de nye fornybare næringene som dette århundret krever av oss. Med deres hjelp kan Norge bli verdensledende på fornybar energiproduksjon og klimateknologi til havs.

MDG stiller også krav om at oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging og ikke kan stanses skal produsere kraften gjennom nullutslippsløsninger som havvind.

- Jeg er veldig glad for at vi har vedtatt å stille krav om at oljefeltene må fjerne utslippene sine enten ved havvind eller andre nullutslippsløsninger. Elektrifisering fra land er en dårlig ide, det betyr at strøm som trengs til nye grønne arbeidsplasser på land, slik som batterifabrikker og hydrogen forsvinner ut på oljefeltene. Det bidrar til grønnvasking. Nå trenger vi nye, grønne næringer på sokkelen som kan produsere grønn energi lenge etter at lyset blir slukket på plattformene i 2035, sier Hermstad.

Partiet vedtok også en massiv satsning på havvind. Satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas.

 

Dette vedtok MDG:

  • Gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035.
  • Etablere en oljekommisjon der myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, forsknings- og kunnskapsmiljøer, samt næringsliv samarbeider om en plan for å opprettholde sysselsetting og skape nye jobber samtidig som oljevirksomheten fases ut.
  • Gi økonomisk trygghet til oljearbeidere som vil omskoleres og skifte jobb til andre næringer.
  • Trappe opp CO2-avgiften på utslipp fra petroleumsvirksomhet i tråd med klimamålene.
  • Stille krav om nullutslippsløsninger fra kraftproduksjonen på oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging, og som ikke kan stanses.
  • Stanse åpning av nye og utvidelse av eksisterende olje- og gassfelt på norsk sokkel og ikke dele ut flere utvinningstillatelser til petroleumsindustrien, hverken i ordinære tildelingsrunder eller gjennom TFO-ordningen.
  • Fjerne de gunstige særordningene og skattefordelene som i dag oppmuntrer til investeringer i klimafiendtlig fossil energi og øker risikoen for samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle