MDGs klimakrisepakke

- Hvis velgerne gir oss makt, har vi planen klar. Vi skal snu norsk miljøpolitikk på rekordtid. Vi går til valg på et program som er fullt av helt konkrete tiltak. Og i dag har vi lagt frem en klimakrisepakke med tiltak i alle sektorer som begynner å kutte utslipp med en gang, sier partileder Une Bastholm.

FNs generalsekretær ber nå alle land om å skjerpe klimapolitikken, og sier at den nye rapporten til klimapanelet må være dødsstøtet for fossil energi, før det ødelegger planeten vår. En ny regjering må derfor raskt iverksette en klimakrisepakke. MDGs krav til denne er blant annet:

 1. Skjerpe Norges klimamål: Redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030 og 95 prosent innen 2035.
 2. Stanse oljeleting umiddelbart, inkludert tildeling av leteblokker i forhåndsdefinerte områder. Skattefordeler og subsidier til petroleumsindustrien må avvikles. Oljeskattepakken må reverseres.
 3. Etablere en oljekommisjon med partene i arbeidslivet med mål om å starte utfasingen av petroleumsindustrien og omstillingen til nye, grønne industriprosjekter.
 4. Legge fram en plan for å utvikle 150 000 grønne arbeidsplasser som skal erstatte oljearbeidsplassene. Risikokapital til grønne investeringer, grønne offentlige innkjøp og omstillingsstøtte til virksomheter som i dag leverer til oljeindustrien økes sterkt
 5. Gjøre det billigere og enklere å velge miljøvennlig, gjennom å redusere kollektivprisene over hele landet med minst 20 prosent, fjerne merverdiavgiften på frukt og grønt, elsykler, gjenbruk og reparasjoner, og unnta elflyreiser fra flyseteavgift.
 6. Massiv satsning på utbygging av jernbane, bybaner og T-bane og sykkelveier, finansiert gjennom å stanse utbygging av kapasitetsøkende motorveier, og satsing på bedre og raskere togforbindelser inkludert nattogforbindelser til utlandet. Det må bygges et sammenhengende ladenett for elbil i hele landet innen 2023. Nysalg av fossilbiler forbys i 2023.
 7. Innføre klimabelønning der inntektene fra økte drivstoffpriser deles ut igjen til befolkningen på en geografisk og sosialt rettferdig måte.
 8. Gjøre det dyrere å forurense, gjennom å øke CO2-avgiften til minst 2000 kr/tonn, øke bompenger i storbyene, øke flyavgifter mellom storbyene og til utlandet.
 9. Alle store punktutslipp i Norge skal renses innen 2030, herunder avfallsforbrenningsanlegg og industri. Finansiering av karbonfangst på Klemetsrud må komme på plass umiddelbart.
 10. Verne 30 % av norsk natur på land og i havet blant annet for å øke lagring og opptak av karbon, blant annet gjennom forbud mot nydyrking av myr, droppe motorveiutbygginger, og begrense flatehogst. Jordvernet og satsing på karbonlagring i jorda styrkes. Samtidig vil vi øke innsatsen for bevaring av regnskog for å hindre klimagassutslipp fra hogst.
 11. Ta initiativ til en koalisjon av land som skal gå foran for å fase ut produksjon av fossil energi, og invitere til et toppmøte i Norge om dette etter valget. Koalisjonen skal være etablert før klimatoppmøtet i Glasgow i november.
 12. Innføre en klima- og naturprosent i bistanden, hvor et beløp tilsvarende én prosent av nasjonalinntekten (BNI) overføres årlig fra Oljefondet til klimatiltak, klimatilpasning og naturbevaring i utviklingsland.
 13. Ha som langsiktig mål å halvere det norske kjøttforbruket, slik at forbruket ikke overstiger det vi kan produsere selv på egne arealer og ressurser. Mva på kjøtt økes, mens mva på frukt og grønnsaker fjernes.
 14. Gjennomføre en grønn reform av økonomien som reduserer det materielle forbruket til et rettferdig og bærekraftig nivå slik at klima og naturkonsekvensene av forbruket vårt reduseres.
 15. Styrke norsk klimaberedskap ved å øke bevilgningene til flom- og skredsikring, styrke beredskapsetater og kommuners arbeid med klimatilpasning.

 

Dette er ikke en utfyllende liste over klimatiltakene MDG vil iverksette hvis vi får innflytelse etter valget. Alle våre prioriterte krav i forhandlinger kan leses her. Hele programmet, med alle tiltakene vi går til valg på kan leses her.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle