MDG vil omskolere oljearbeiderne

MDG vil omskolere oljearbeiderne og gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon

På Miljøpartiet De Grønnes landsmøte denne helgen gikk partiet inn for en ny næringspolitikk som vil gjøre det lønnsomt å investere i virksomheter som skaper verdier uten å skade klima og natur.

 

- Næringspolitikken må starte med erkjennelsen av at olja skal fases ut og at tiden for å gjennomføre det grønne skiftet er nå, sier nestleder Kriss Rokkan Iversen.

 

Landsmøtet har gått inn for en planmessig utfasing av petroleumsvirksomheter innen 2035 og for å sikre støtte til etterutdanning og omskolering av oljearbeidere.

 

- Det brenner under oljeføttene til Norge når EU blir stadig tydeligere på at de ikke ser for seg en lang fremtid for gassen, mens USA er i gang med en historisk snuoperasjon hvor de setter klimahensyn i førersetet for politikken. Erna blir stående igjen som en fossil dinosaur hvor man tror at det er nok å snakke om grønt skifte uten å gjøre det som skal til: å ta Norge ut av oljealderen, sier Rokkan Iversen

 

Miljøpartiet De Grønne går inn for et krafttak i det grønne skiftet, ved blant annet å bruke den offentlige innkjøpsmakten for å skape nye grønne næringsmuligheter, storsatsing på vindkraft til havs og ambisiøse mål for karbonfangst- og lagring (CCS).

 

- Biden har gjort mer på noen uker enn Erna har på åtte år. På samme måte som Trump måtte tape et valg for at USA skulle få et skifte, så må Erna ut av regjeringskontorene for at Norge skal snu i klima- og oljepolitikken, avslutter nestlederen.

 

Noe av MDG vedtok i Næringslivs-kapittelet:

  • Stimulere til teknologi- og kompetanseoverføring fra olje- og gassindustrien til andre næringer, både innen selskaper i omstilling og mellom selskaper. Gi aktiv støtte til etterutdanning og omskolering av oljearbeidere.
  • Skape nye jobber gjennom å elektrifisere Norge så fort som mulig. Øke støtten til Enova for å realisere prosjekter i industri og transport.
  • Samarbeide med den maritime næringen for å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon. Øke avskrivningene for bygging av nullutslippsfartøy, innføre en byggelånsordning for skipsbyggingsindustrien og opprette et nytt fond for grønn skipsfart.
  • Satse på karbonfangst og -lagring (CCS), med mål om å håndtere 5 millioner tonn CO2 per år i 2025, samt utforske ny bruk av fanget karbon (CCU).
  • Satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas

 

Les hele her

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle