MDG vil ha storsatsing på psykisk helse

Miljøpartiet De Grønne vil dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske lidelser på alle nivåer i helsevesenet. Det vedtok akkurat landsmøtet til partiet

- Vi ser med stor bekymring på de negative effektene pandemien har på vår psykiske helse. Det høye antallet permitteringer, nedstengte sosiale møteplasser, og mindre kontakt med venner og familie har ført til en økning i ensomhet og psykiske plager blant befolkningen. I en undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet i fjor, oppga så mye som en av fire at de ikke er fornøyde med livet, sier Ulrikke Togersen, 1. kandidat for MDG i Rogaland.

 

- I tråd med prinsippene i grønn helsepolitikk vil vi satse på forebygging. Et grønt samfunn med gode lokalmiljøer og nærnatur, mindre stress og høyere livskvalitet vil gi bedre psykisk helse. Men når man først trenger hjelp er det viktig med tidlig og rask hjelp av god kvalitet. Det kan redde liv, sier Torgersen

 

Partiet vedtok blant annet å styrke den nasjonale handlingsplanen mot selvmord, og følge opp nullvisjonen i samarbeid med fagmiljø, pårørende og brukerorganisasjoner. De vil også dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske lidelser på alle nivåer i helsevesenet, blant annet ved å utdanne og ansette flere fagfolk og styrke fastlegeordningen.

 

Torgersen er spesielt bekymret for den enorme økningen i antall personer som sliter med et vanskelig forhold til mat under pandemien.

 

- Rådgiving om spiseforstyrrelser har opplevd en 192 prosent økning av antall henvendelser fra folk i alle aldre. Mange av tilfellene er urovekkende mer alvorlige enn før. At flere tar kontakt er ikke nødvendigvis negativt, det kan også være et tegn på at flere innser at de trenger hjelp, men da må hjelpetilbudet være dimensjonert slik at man slipper unødvendig lang ventetid som kan gjøre situasjonen mye verre, sier Torgersen

 

Her er noe av det partiet vedtok i helsekapittelet sitt:

 • Styrke den nasjonale handlingsplanen mot selvmord og følge opp nullvisjonen i samarbeid med fagmiljø, pårørende og brukerorganisasjoner.
 • Dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske lidelser på alle nivåer i helsevesenet, blant annet ved å utdanne og ansette flere fagfolk og styrke fastlegeordningen.
 • Prioritere tiltak som reduserer ventetidene for all behandling for psykiske lidelser.
 • Styrke det kommunale lavterskeltilbudet for psykisk helsehjelp og sikre mulighetene for tidlig intervensjon.
 • Utvikle flere digitale behandlingstilbud
 • Styrke og prioritere helsestasjonen og skolehelsetjenesten og øke kompetansen på psykisk helse i tjenestene.
 • Styrke samarbeidet mellom helsesektoren og NAV for å legge til rette for å kombinere utdanning eller arbeid med behandling.
 • Øke oppmerksomheten omkring psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen, blant annet med flere alderspsykiatriske sentre.
 • Aktivt arbeide mot kroppspress i skolen og generelt i samfunnet og øke støtten til ideelle organisasjoner som jobber mot kroppspress blant barn, unge og voksne, f. eks Spiseforstyrrelsesforeningen.
 • Forby markedsføring av kosmetisk kirurgi.
 • Forby markedsføring av slankemidler.
 • Forby klesdukker med medisinsk uforsvarlige kroppsproporsjoner.
 • Innhente mer kunnskap om barn og unges sårbarhet for reklamepåvirkning.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle