MDG vil gjøre det billigere å spise på restaurant

Søndag vedtok MDG blant annet bedre forvaltning av matjord, å satse mer på små- og mellomstore gårdsbruk og nulltoleranse for nedbygging av matjord.

-Bøndene våre gjør verdens viktigste jobb. I en verden med sult, befolkningsvekst og stadig større klimaendringer, har vi et stort ansvar for å produsere mat mest mulig bærekraftig. Skal vi greie dette, trenger vi en ny kurs i norsk landbrukspolitikk, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

 

-For å sikre framtidas matproduksjon, må vi ha en nullvisjon for nedbygging av matjord. Det er jeg glad for at landsmøtet har vedtatt i helgen, og dette er noe vi jobber knallhardt for rundt omkring i våre lokallag over hele landet, sier Bastholm.

 

I tillegg har MDG i helgen vedtatt at partiet vil fjerne momsen på frukt og grønt, og å redusere momsen på mat på serveringssteder fra 25 til 15 prosent.

 

- Billigere mat på restauranter og andre spisesteder er bra for både mennesker og miljø. Det handler om å vri forbruket fra materielt forbruk til opplevelser og kultur, samtidig som det vil gi flere arbeidsplasser og er bra for bygde- og bylivet.

 

De Grønne mener landbruk i hele landet, mer korn- og grøntproduksjon og mindre kjøttproduksjon vil føre til økt selvforsyning, bedre folkehelse, lavere klimagassutslipp, mer naturmangfold, bedre livskvalitet og lavere offentlige utgifter.

 

- Myndighetene har i mange tiår sett på folkehelsepolitikk, miljøpolitikk og jordbrukspolitikk som tre separate ting. Det har kostet Norge dyrt, og det er dette De Grønne ønsker å gjøre noe med.

 

Hadde vi økt forbruket av fullkorn, frukt og grønt og samtidig redusert forbruket av rødt og bearbeidet kjøtt i tråd med de offentlige helseanbefalingene, ville samfunnet ifølge Helsedirektoratet spart om lag 60 milliarder kroner hvert år. I tillegg ville klimautslippene trolig gått ned, og selvforsyningsgraden i Norge opp.

 

Vi trenger deg