MDG vil gjøre det tryggere å være barn i trafikken

På Miljøpartiet De Grønnes landsmøte denne helgen vedtok partiet å innføre en fartsgrense på 20 km/t og bilfrie hjertesoner rundt skoler og barnehager, og å redusere hastigheten i tettbygde strøk til 30 km/t.

Nesten halvparten av norske foreldre oppfatter at trafikken ved boligen deres begrenser hvor barna kan leke. Og nesten 40 prosent av foreldre i Norge opplever barnas skoleveier som utrygge.

- Når barn kjøres til skolen, gjør det at barna blir mindre selvstendige og ikke kjenner nærområdet sitt. Vi er nødt til å ta byene tilbake til menneskene, og komme oss ut av onde sirkler som at foreldre kjører barna til skolen fordi det mangler trygge sykkelveier, noe som igjen skape økt trafikk. Det gjelder også mange distriktskommuner. Selv om det nå bor en halv million barn under 16 år i norske byer, har byutviklingen altfor lenge skjedd på bilens, og ikke barnas premisser, sier partileder Une Bastholm.

MDG ønsker å redusere biltrafikken i og rundt byene, og belønne kommuner som gjør det tryggere for de mykeste trafikantene. Myke trafikanter skal prioriteres på bekostning av biler, blant annet vil MDG gi syklister “grønn bølge” og bilister vikeplikt der veier krysser sykkelveier.

- At flere velger å sykle og gå vil gi mer plass, mindre kø, kork og kaos, bedre luft og tryggere ferdsel for store og små. Små barn er ekstra sårbare for luftforurensning, og ett fem norske barn hatt astma før de er 10 år. Det er godt dokumentert at årsaken er svevestøv og giftig nitrogendioksid fra biltrafikk. Dette handler om folkehelse og grunnleggende frihet: at alle skal kunne bevege seg utendørs, sier Bastholm.

 

Dette vedtok MDG:

  • Redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og til 20 km/t rundt skoler og barnehager.
  • For å sikre myke trafikanter i bybildet vil MDG tillate mer bruk av automatisk trafikkontroll og ta i bruk denne teknologien for å håndheve blant annet innkjøring forbudt og kjøring på rødt lys.
  • Stille strenge krav til sikt i kjøretøy som skal kjøre i byområder, for bedre å beskytte syklister og andre myke trafikanter mot store kjøretøy med farlig store blindsoner.
  • Redusere biltrafikken i og rundt byene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden og en tredjedel innen 2030.
  • Ha som hovedregel å bygge fysisk adskilte gangveier og sykkelveier.
  • Legge til rette for snarveier for gående, som korter ned avstander og gjør det mer attraktivt å gå.
  • Endre regelverket slik at myke trafikanter får økt prioritet på bekostning av biler, herunder gi syklister “grønn bølge” i byene og bilister vikeplikt der veier krysser sykkelveier.
  • Innføre en belønningsordning for kommuner og fylker som bygger ut trygge gang- og sykkelveier.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle