MDG vil gi lærerne mer tid til kjerneoppgaver

Skolen skal utvikle grunnleggende holdninger, verdier og kompetanse som enkeltmennesket og samfunnet trenger og har glede av. Grønn skolepolitikk handler om å ta vare på barnas nysgjerrighet og læringslyst og å se hvert enkelt barns forutsetninger og behov, både i og utenfor skolen.

- En god skole av er en av de viktigste arenaene for barns læring og mestring, men den er ikke den eneste. Mye læring og mestring skjer også hjemme og på fritiden. Fri lek, tid med familie og venner, og aktiviteter utenfor skolen er vel så viktig for barns utvikling og dannelse, sier Ulrikke Torgersen, partiets 1.kandidat i Rogaland.

 

Lørdag vedtok partiets landsmøte å gå imot obligatorisk heldagsskole, begrense bruken av karakterer i grunnskolen, og å ikke innføre karakterer i barneskolen. I tillegg gikk de inn for at skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri.

 

- I dag tilbringer barna mer tid på skolen enn noensinne før. Samtidig ser vi at flere viktige kultur- og dannelsesfag som historie og samfunnsfag blir nedprioritert til fordel for enda sterkere fokus på ferdigheter i f.eks. norsk og matematikk. Dette mener vi er et snevert kunnskapssyn. Vi må styrke variasjonen og mangfoldet i skolen, samtidig som vi verner om elevenes fritid, sier Torgersen.

 

De Grønne går derfor inn for å styrke de praktiske-estetiske fagene i lærerutdanningen, redusere omfanget av testing og målstyring, og å sikre lærerne faglig handlingsrom og mest mulig tid til elevene. Landsmøte vedtok også å fjerne karakter i orden og oppførsel i ungdomsskolen og i videregående opplæring.

 

- Straff og frykt for dårlige karakterer skal ikke være førende i skolepolitikken, men tett dialog og samarbeid mellom lærer, elev og hjemmet. Dette gjelder både i vgs og på ungdomsskolen. Det er på tide å fjerne karakteren i orden og oppførsel for godt, sier Torgersen.

 

Partiet går også inn for å gi lærerne mer tid til kjerneoppgavene sine ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing.

 

- Dyktige og motiverte lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte. Vi må sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på etter- og videreutdanning, og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp sosial- og helsefaglige spørsmål, sier Torgersen.

 

Dette vedtok MDG:

 • Styrke skolens arbeid med bevissthet rundt etikk, demokrati og menneskeverd og respekt for naturen og miljøet slik dette er definert i verdigrunnlaget for læreplanverket.
 • Tilrettelegge for praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet.
 • Ta et krafttak mot mobbing, trusler og vold mot både lærere og elever.
 • Øke elevmedbestemmelse og elevrådenes involvering i planlegging og gjennomføring av skolehverdagen.
 • Gi lærerne mer tid til kjerneoppgavene sine ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing.
 • Styrke de praktiske-estetiske fagene i lærerutdanningen.
 • Sikre foresattes mulighet til å gi barna sine hjemmeundervisning under offentlig tilsyn ved å si nei til å erstatte dagens opplæringsplikt med skoleplikt.
 • Gå mot forslag om obligatorisk heldagsskole.
 • At skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri.
 • Begrense bruken av karakterer i grunnskolen og ikke innføre karakterer i barneskolen.
 • Gjennomføre forsøk med alternativer til dagens eksamen i grunnskolen, med mål om en sluttvurdering som bedre representerer kompetansen som er oppnådd og tilrettelegger for varierte arbeidsmåter.
 • Innføre praktiske, estetiske og IKT-rettede valgfag fra femte trinn.
 • Styrke elevenes erfaringslæring gjennom relevant innhold i praktiske fag og arbeidsmåter, som reparasjon og vedlikehold, og tilgang på gode læringsarenaer, ressurser og lærerkompetanse.
 • Øke finansiering og utbygging av universelt utformet nærskole slik at alle elever kan gå på skole i sitt nærmiljø.
 • Jobbe for økt daglig fysisk aktivitet for elevene i grunnskolen.
 • Gi støtte til skoler som vil opprette skolehager.
 • Gi mat- og helsefaget et kraftig løft i form av økte budsjetter til råvarer og egenproduksjon av mat på skolene, samt ressurser til å ansette kompetente lærere i faget.
 • Styrke retten til særskilt opplæring for minoritetsspråklige elever.
 • Gi eleven rett til en spisepause innendørs i 30 minutter.
 • At det på første trinn på barneskolen skal prioriteres læringsglede og fri lek fremfor fagspesifikke kompetansemål.

 

Les mer om De Grønnes skolepolitikk her.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle