MDG krever norsk “plastmilliard”

Norge må lede an i kampen for rene hav! MDG krever nå en global plan for å redde livet i havet, etter modell fra regnskogsatsingen.

Et av de største problemene verden står overfor er plastforsøplingen av verdenshavene og kysten. Hvis dagens utvikling fortsetter, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. Bestandene av marine arter er halvert siden 1970, ifølge WWFs Living Blue Planet Report. I tillegg til plastproblemet, er klimaendringer og havforsuring, forurensing, ødeleggelse av leveområder og overfiske viktige årsaker. I årene som kommer må Norge og alle verdens land ta ansvar for å snu denne utviklingen, og jobbe sammen internasjonalt for å redde livet i havet.

Norge må gå foran i en internasjonal dugnad

Et koordinert internasjonalt krafttak er nødvendig for å unngå kollaps i marine økosystemer. MDG vil at det etableres en ny global finansieringsordning for å redde livet i havet, inspirert av Norges regnskogsatsing. Akkurat som regnskogen er nødvendig for menneskene og livet på jorda, er et levende hav avgjørende. Og vi har ingen tid å miste.

MDG krever:

  • At Norge jobber for å få på plass en bindende internasjonal avtale om å stanse plastforsøpling og spredning av mikroplast både i havene og på land.
  • At Norge setter av minst en milliard kroner i året til å hjelpe utviklingsland med å forhindre plastforurensing
  • At Norge trapper opp innsatsen med å ta opp flytende avfall fra sjøen, samt kartlegger omfanget av avfall på sjøbunnen ved hjelp for eksempel av undervannsdroner.
  • En kraftig økning av støtten til frivillige aktører både i Norge og utlandet, som vil gjøre en innsats for opprydding av marint søppel.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle