MDG vil gjøre Norge til internasjonal ledestjerne i klimakampen

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte er i gang, og partiet har akkurat vedtatt sine hovedsatsinger for høstens Stortingsvalg: Det skal bli lett å leve miljøvennlig, dyrt å forurense, vi skal ta vare på naturen,og skattepolitikken skal bli mye mer omfordelende.

– Hovedutfordringen i dette århundret er å få velferden, utviklingen og friheten vår innenfor tålegrensene til naturen. Derfor vedtar vi denne helgen et partiprogram som viser hvordan Norge kan bli verdens første fossilfrie velferdsstat, sier partileder Une Bastholm.


Allerede på dag én av landsmøtet ble partiet enig om et mål om 95 prosent utslippskutt innen 2035, og å gå til valg på å stanse utryddelsen av arter.
– Vi må gjøre det lett og billig å ta miljøvennlige valg både for bedrifter og i hverdagen. Det skal bli enkelt å kunne reise, bo og handle med lave utslipp. De som forurenser mye skal betale mer, mens de som tar miljøvennlige valg skal belønnes, sier Bastholm.

Hun vil gjøre Norge til en internasjonal ledestjerne i klimapolitikken.
– Vi er, i motsetning til andre partier, ikke villig til å gamble på fremtiden til barna og barnebarna våre, og dem som rammes mest av klimaendringene. Derfor må Norge gå foran og være ledende i verden på klima, ikke være en av sinkene. Det som for noen kan framstå som radikalt og urealistisk, er i vår tid det eneste realistiske. De globale klimamålene handler ikke bare om et papir undertegnet i Paris. Verdens klimamål er forhandlet fram på bakgrunn av vitenskapelig dokumentert kunnskap, sier Bastholm.


MDG vedtok også å bekjempe økende forskjeller i Norge med et mye mer omfordelende skattesystem.
– Den økende ulikheten i Norge skal vi bekjempe ved å gå til roten av problemet. Ikke med billig bensin, billig kjøtt og billige flybilletter, men ved å gjøre skattesystemet rettferdig og styrke viktige velferdsordninger. Sosial fordeling må vi gjøre over skatteseddelen, ikke over bensinpumpa.

 

Dette vedtok MDG som sine hovedsatsinger:

VÅRE HOVEDSATSNINGER 

(Liste oppdatert etter nye vedtak fredag 26. mars)

 • Klimahandling, nå! De Grønne vil gjøre Norge til en ledestjerne i den internasjonale klimadugnaden og føre en klimapolitikk som er i tråd med Parisavtalen, med mål om 95 prosent utslippskutt innen 2035. (Les mer i Del 2 - Klimapolitikk.)
 • Vi vil bidra til utvikling av bygder og distriktsområder, redusere presset på matjord, natur og annet areal, og legge til rette for gode liv, tradisjonell og ny grønn næringsutvikling, klimavennlige valg og grønne lokalsamfunn over hele landet.
 • Revolusjonerende naturpolitikk. De Grønne vil stanse utryddelsen av arter og bidra til vekst i natur og biomangfold. Målet er minst tjue prosent forbedring i naturens tilstand og utbredelse innen 2050. Plast, forurensing, miljøgifter og søppel skal ryddes opp så fort som mulig. (Les mer i Del 1 - Natur og miljø.)
 • Enklere, grønn hverdag. Vi vil gjøre det lett og billig å ta miljøvennlige valg. Det skal bli enkelt å reise, bo og handle med lavest mulig utslipp. De som forurenser mye skal betale mer, mens de som tar miljøvennlige valg skal belønnes. (Les mer i 1 - Livskvalitet fremfor overforbruk, 10 - Grønn samferdsel, Del 8 - Lokalsamfunn og 19 - Skatter og avgifter.) 
 • Trygge, grønne jobber. Vi vil mobilisere fellesskapets ressurser for å skape tusenvis av nye, grønne jobber og bygge opp ny eksportrettet industri, med mål om å øke eksporten fra andre sektorer enn petroleum med 50 prosent innen 2030. (Les mer i Del 5 - Næringsliv og omstilling.)
 • Kretsløpsøkonomi. Vi sikrer at Norge raskt kan bevege seg mot en sirkulær økonomi nesten uten forurensning og avfall. Vi satser på gjenbruk og reparasjon, ny nærings- og teknologiutvikling, forskning og skattepolitikk som belønner grønne løsninger. (Les mer i 23 - Ressurser i Kretsløp og 1 - Livskvalitet fremfor overforbruk.)
 • Omfordeling. Vi bekjemper økende forskjeller med mer progressiv skatte- og avgiftspolitikk, slik at de rikeste bidrar mer til fellesskapet. (Les mer i Del 4 - Økonomi og 38 - Velferd og sosial rettferdighet.)
 • Ut av oljealderen. I tråd med vårt klimaansvar vil vi gjennomføre en planmessig, kontrollert omstilling vekk fra petroleumsvirksomhet innen 2035, samtidig som vi ivaretar sysselsetting, bidrar til omskolering av oljearbeidere og skaper nye arbeidsplasser, i samråd med myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri. (Les mer i 7 - Fra olje til grønne jobber og 22 - En framtidsretta og modig næringspolitikk.)
 • Et bærekraftig matsystem. De Grønne står for en helhetlig matpolitikk som kobler sammen helse, miljø og verdiskaping. Et bærekraftig matsystem gir økt konkurransekraft for produkter som produseres i samsvar med planetens tåleevne og styrker folkehelsen. Vi vil styrke global og nasjonal matsikkerhet ved å produsere mer på egne ressurser, og selvforsyningsgraden skal overstige 60 prosent innen 2030. Bøndene og fiskerne er en sentral del av løsningen, og de skal tjene godt på sitt samfunnsoppdrag. For å få til det vil vi blant annet fase ut import av kraftfor og tilpasse kjøttproduksjonen til det lokale ressursgrunnlaget. Samtidig bør vi øke produksjonen av matkorn, frukt, bær, grønnsaker og belgvekster. (Les mer i Del 6 – Bærekraftig matsystem)
 • Mer internasjonalt samarbeid og samstemt politikk for bærekraft. Vi forsterker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål innenfor naturens tålegrenser, fører en aktiv politikk for mer globalt samarbeid og demokrati, og knytter tettere bånd til Europa. Bærekraftsmålene skal ligge til grunn for all norsk politikk, og Norge skal trekke i bærekraftig retning i alle sektorer, på alle politikkområder. (Les mer i Del 16 - Norge i verden.)
 • Et mangfoldig samfunn for og med alle. Vi ønsker et samfunn der alle uavhengig av de forutsetningene man har i livet skal kunne delta i arbeidslivet, samfunnslivet, det frivillige og på sosiale arenaer. Derfor må vi tilrettelegge for at alle uavhengig av funksjonsvariasjon, legning, kjønn, seksualitet, etnisitet, alder, tilhørighet til religion eller livssyn, språk og kulturell bakgrunn skal få denne muligheten. (se mer i del 13 for kapittel om personer med funksjonsvarianse og kap 57, 58, 59, 60)

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle