MDG krever naturlov - full stans i nedbygging av natur

Landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne går inn for en ny, overordnet Naturlov etter modell fra klimaloven. Målene skal være null netto tap av natur innen 2025, naturpositivitet innen 2030 og 20 prosent forbedring innen 2050.

 • MDG har vært avgjørende for å flytte klimadebatten i Norge. Nå skal vi gjøre det samme i naturdebatten. Et stort skritt er å kreve en naturlov som sørger for full stans i nedbygging av natur, reparerer den naturen som er ødelagt og verner mer, sier Kriss Rokkan Iversen, nestleder i Miljøpartiet De Grønne.
 • Ved å lovfeste mål for å ta vare på naturen sikrer man at målene ikke bare blir noe for festtaler, men at de faktisk nås, sier Kriss Rokkan Iversen.

 

Partiet går inn for å lovfeste flere absolutte grenser for naturinngrep, og å kreve at den som bygger ned natur skal betale for restaurering av påvirkede eller tilsvarende områder.

 • Vi kan ikke fortsette å late som om naturen er gratis. Naturen er ikke en forbruksvare, men en uerstattelig verdi som vi bare har til låns og som vi må forvalte for fremtiden, En naturlov vil tvinge fram en politikk der vi i stedet for å spise av ny natur, må gjenbruke arealene våre og tenke nytt - på naturens premisser, sier Rokkan Iversen
 • Det skal lønne seg å ta vare på naturen - ikke ødelegge den. Derfor vil vi også opprette en belønningsordning for kommuner som forplikter seg til naturrestaurering og arealnøytralitet over lang tid, og opprette en Natursatsordning som belønner kommunene for å bevare naturmangfold.

 

Dette er noe av det MDG vedtok i natur og miljø-delen.

 • Vedta en overordnet lov som skal sikre gjennomføring av Norges mål for naturmangfold, etter modell fra klimaloven. Målene skal være null netto tap av natur (målt i tilstand og utbredelse) innen 2025, naturpositivitet innen 2030 og 20 prosent forbedring innen 2050.
 • Lovfeste flere absolutte grenser for naturinngrep, og lage regler som sikrer at samlede, langsiktige konsekvenser for naturen vektlegges mer i offentlige og private beslutninger.
 • Kreve at den som bygger ned natur skal betale for restaurering av påvirkede eller tilsvarende områder. Alle inngrep i natur skal kreve eksplisitt tillatelse, ikke bare bygging i verneområder.
 • Sette ned et utvalg som skal foreslå endringer i plan-, miljø- og naturressurslovgivningen som bedre fremmer en samfunnsutvikling innenfor naturens tålegrenser.
 • Lage en nasjonal plan for storskala gjenoppbygging av inngrepsfri natur og intakte økosystemer.
 • Gi fylkeskommunene ansvar for å, i løpet av stortingsperioden, utarbeide helhetlige, økosystembasert forvaltningsplaner som skal være juridisk bindende
 • Opprette en Natursatsordning som belønner kommunene for å bevare naturmangfold, etter modell fra dagens Klimasatsordning.

 

Se alle vedtak her.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle