Klimaomstilling, billigere kollektivtilbud og økt livskvalitet – Her er de ferske valgløftene fra Miljøpartiet De Grønne

Storsatsning på å kutte klimautslipp, billigere og flere busser og en moderne næringspolitikk. Det er noe av det Miljøpartiet De Grønne lover velgerne i lokalvalget 2019.

– Høstens valg er et klima- og miljøvalg. Det er på høy tid politikerne lytter til både fagfolkenes advarsler og våre klimastreikende barns bekymringer. Vi må få Norge ut av oljeavhengigheten og inn i framtida. Disse valgløftene viser at Miljøpartiet De Grønne tar det ansvaret, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson for partiet.

 

I valgløftene slår partiet fast at de vil arbeide for et klimanøytralt samfunn med trygge arbeidsplasser, ren energi, hvor det er lett å reise klimavennlig. Dette skal blant annet oppnås med klimabudsjetter som styrer mot klimanøytralitet i alle landets kommuner, billigere kollektivtransport, og en massiv satsing på arbeidsplasser innen fornybar energi og havnæring.

 

– Vi vil ha byer og tettsteder som er bygget på menneskenes premisser, ikke bilens. Hvor barn kan gå og sykle trygt til skolen, og hvor buss og bane er bedre og billigere, sier Bastholm.

 

MDG vil også styrke naturvern i Norge, øke matsikkerheten og få slutt på plastforsøpling. Avviklingen av pelsdyrnæringen skal fremskyndes, nedbygging av matjord skal stanses, og bie- og insektsbestandene skal vernes. Det lanseres nullvisjoner for rømming og utslipp fra oppdrettsanlegg og tap av artsmangfold, og en storstilt opprydding av alle typer plastforsøpling.

 

- På samme måte som MDG går foran i kampen mot klimakrisen, skal vi vise vei i møte med naturkrisen. Heller ikke her kan vi vente på en handlingslammet regjering. Dette er ikke lenger et interessespørsmål for dem som er interessert i natur, men et sikkerhetsspørsmål for matsikkerhet og naturmangfold, sier Bastholm.

 

Det lanseres også valgløfter for bedre og mer verdige liv. Landsmøtet vil arbeide for mindre forskjeller og utenforskap i samfunnet, oppfordre til forsøk med kortere arbeidstid og tilby alle barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i grunnskolen og i barnehagene.

 

Her er MDGs valgløfter:

Løfte 1: Vi vil ha klimabudsjetter som styrer mot klimanøytralitet

 

Løfte 2: Vi vil styrke kollektivtilbudet, og redusere prisene - spesielt for unge og studenter

 

Løfte 3: Vi vil skape bærekraftige og trygge arbeidsplasser for en framtid uten olja.

 

Løfte 4: Vi vil ta i bruk alle egnede tak i kommunene til solenergi eller grønne tak

 

Løfte 5: Vi vil kjempe for god dyrevelferd i hele landet, fremskynde nedleggelsen av pelsdyrnæringen, og støtte arbeid for hjemløse kjæledyr

 

Løfte 6: Vi vil si nei til nedbygging av matjord, og jobbe for økt selvforsyning og matsikkerhet

 

Løfte 7: Vi vil ha en nullvisjon for tap av artsmangfold, gjenskape vill natur og verne om bie- og insektsbestandene.

 

Løfte 8: Vi vil jobbe for at alle oppdrettsanlegg skal ha null rømninger, null utslipp og null ressurser på avveie

 

Løfte 9: Vi vil slutte med unødvendig engangsplast, fase ut gummigranulat og rydde opp i alle typer plastforsøpling

 

Løfte 10: Vi vil oppfordre til forsøk med kortere arbeidstid i heltidsstillinger i samarbeid med partene i arbeidslivet

 

Løfte 11: Vi vil, gjennom statlig finansiering, tilby alle barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i grunnskolen og i barnehagene.

 

Løfte 12: Vi vil innføre bilfrie soner rundt alle skoler og etablere flere bilfrie gater og torg

 

Løfte 13: Vi vil redusere forskjeller og utenforskap i samfunnet, for å gi alle et verdig liv

Vi trenger deg