Førsteutkast til nytt partiprogram lansert

Nå ber programkomiteen om dine innspill til ny politikk for De Grønne.

I mars 2021 skal De Grønnes landsmøte vedta et nytt partiprogram for stortingsperioden 2021-2025. Nå har programkomiteen skrevet et førsteutkast som sendes ut på høring i dag.

 

Førsteutkastet kan du lese på program.mdg.no. Der kan du også legge igjen kommentarer og reaksjoner på teksten.

 

Høringsrunden varer fram til 14. september. Partiets lokal- og fylkeslag, samt sideorganisasjoner og eksterne organisasjoner, sivilsamfunn og bedrifter, inviteres til å sende inn høringssvar. Minst fem medlemmer kan også sende høringssvar sammen, men enkeltpersoner kan ikke sende formelle høringssvar i denne runden.

 

Alle kan likevel vise sin mening på program.mdg.no, og diskutere programutkastet med andre der. Programkomiteen oppfordrer alle som vil gi høringssvar til å drøfte dem grundig i sine partilag eller organisasjoner, eller med andre meningsfeller og -motstandere, før de sendes inn.

 

– Grønn politikk blir best når vi lager den sammen, sier programkomitéleder Lage Nøst.

 

Teksten i førsteutkastet er ikke partiets vedtatte politikk. Partiprogrammet vedtas ikke endelig før etter andreutkastet som komiteen skal skrive til høsten har blitt behandlet av landsmøtet i 2021.

 

– Vi i programkomiteen gleder oss til konstruktive debatter og meningsbrytning om de viktigste spørsmålene i vår tid, og lover å delta i samtalen fram mot landsmøtet neste år, sier Nøst.

 

– Måtte de beste forslagene vinne, avslutter han.

Vi trenger deg