Disse kan bli ledere i MDG

Valgkomiteen i MDG offentliggjør 22 januar kandidater til leder- og nestlederv til valg på landsmøte 24-26 april.

MDGs Landsmøte vedtok i 2019 på bakgrunn av en uravstemning at partiet endrer ledermodell fra to talspersoner til en leder og to nestledere. Valgkomiteen, under ledelse av Endre Borgen Mæland, har siden desember identifisert flere kandidater som har sagt seg villige til å bli vurdert til sentrale lederverv.

 

- Det har vært spennende å være med på å videreutvikle MDGs ledermodell, og utrolig givende å se hvor mange dyktige kandidater som stiller seg til rådighet, sier leder for MDGs valgkomite, Endre Borgen Mæland.

 

Til ledervervet har dagens talspersoner, Une Bastholm og Arild Hermstad, sagt seg villige til å bli vurdert.

 

Til nestledervervene har Une Bastholm, Arild Hermstad, Lan Marie Berg, Toine Sannes, Farid Shariati og Hanna Marcussen sagt seg villige til å bli vurdert.

 

MDGs vedtekter stiller krav til kjønnsbalanse i styrende organ, og da partisekretær Torkil Vederhus ikke er på valg, vil valgkomiteen i årets prosess innstille på to kvinner og en mann til lederverv.

 

Valgkomiteen skal nå intervjue og teste kandidatene, og kommer med sin innstilling på toppledelse senest 24. februar. Valgkomiteens innstilling på øvrig nasjonale tillitsverv vil foreligge senest 16. mars.

Vi trenger deg