Derfor stiller De Grønne mistillit mot regjeringen

De Grønne mener regjeringen bryter Stortingets vilje for klimakutt, og stiller derfor mistillit mot Solberg-regjeringen.

– Et sted må grensen gå. Klimaendringene truer oss alle, med de rammer hardest dem som har minst. Ingen annen politisk sak er mer alvorlig. Jeg er lei av at Stortinget vedtar flotte klimamål uten at regjeringen følger dem. Derfor mener jeg at Solberg-regjeringen nå må gå av, sier nasjonal talsperson i De Grønne, Une Bastholm.

Regjeringen bryter klimaloven

Mandag 3. desember skal Stortinget vedta Norges statsbudsjett for 2019. Da kommer De Grønne til å levere et mistillitsforslag mot regjeringen fordi:

  • Regjeringen planlegger å bryte klimamål fastsatt av Stortinget:
    • I 2012 vedtok Ap, SV, Sp, Høyre, KrF og Venstre at Norges klimautslipp i 2020 skulle være på mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn CO2. I statsbudsjettet innrømmer regjeringen at den ikke vil nå dette målet. Regjeringen oppgir ingen plan for å etterkomme Stortingets bestilling.
  • Regjeringen bryter klimaloven:
    • Etter påtrykk fra De Grønne, vedtok Stortinget en klimalov i 2017. Loven pålegger regjeringen å redegjøre for hvordan Norge kan nå sine klimamål og regne ut klimaeffekten av fremlagt budsjett. Dette har regjeringen ikke levert.

Har SV, Rødt og AP tillit?

Mandag må samtlige av de andre partiene på Stortinget ta stilling til om de mener regjeringen kan slippe unna med å la være å følge opp Stortingets vedtatte klimapolitikk for Norge.

– Klimapolitikken gjøres ofte komplisert. Men Erna Solberg vet hva som trengs, hun bare gjør det ikke. Hun velger fortsatt skattekutt til de rikeste i stedet for klimakutt for oss alle. Spørsmålet er veldig enkelt: Kan Rødt, SV, AP, KrF, SP ha tillit til en regjering som gir blaffen i tryggheten til våre barn og barnebarn? Det har ikke jeg- Jeg håper på støtte fra alle partier som sier de er opptatt av klima og miljø, sier Bastholm.

- Altfor dårlig

Budsjettet fra regjeringen legger bare opp til å kutte en tredjedel av det FN mener trengs om man skal klare å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader innen 2030. Det nye budsjettforslag etter forhandlinger med KrF styrket klimaet med kun 200 millioner kroner.

Det mener De Grønne er alt for dårlig. Vårt alternative budsjett viser at det er mulig å kutte hele 60 prosent av klimagassutslippene frem mot 2030, og samtidig ta vare på mennesker og styrke fellesskapet.

– Dette handler om friheten, velferden og muligheten til barna og barnebarna våre. Klimakrisen særlig går utover de fattigste i vårt samfunn. Det er statsministeren som til syvende og sist er øverste ansvarlig for hvor mye utslipp budsjettet kutter. Men det å stemme for eller mot mistillitsforslaget vil være opp til hver og enkelt representants personlige samvittighet, på bakgrunn av hva en har lovet velgerne, sier Bastholm.

Mener regjeringen ikke har klimastyring

De Grønne mener regjeringen viser manglende interesse for å ha kontroll på hvordan det går med norske utslipp. Dette er like alvorlig som en regjering som ikke har kontroll på statens inntekter og utgifter. De Grønne mener tiden er forbi for at vi aksepterer en regjering som ikke har klimastyring.

De Grønne mener et minimumskrav i neste års statsbudsjett ville ha vært å begynne avviklingen av subsidiene til oljen. Et annet krav som hadde vært sentralt for De Grønne, hadde vært å bruke de 7 milliarder kronene Norge har tjent på salg av klimakvoter til å gjennomføre faktiske utslippskutt i Norge.

Vi trenger deg