Valgflesk, verksteder og festmiddag – Dag 2 på landsmøtet

Nok en hektisk dag er over på Fornebu. Miljøpartiet De Grønne samlet seg om en felles vindkraftpolitikk, vedtok en resolusjon for klimakutt i kommunene, og landet 13 valgløfter for en bærekraftig og mer menneskevennlig framtid.

– Vi har havnet i en situasjon hvor det er dypt uansvarlig å ikke være radikal. Klimaendringene er vår tids største generasjonssvik, sa Lan Marie Berg i sin tale til landsmøtet. Oslos profilerte byråd for miljø og samferdsel er i foreldrepermisjon, men ser allerede frem mot valget:

– Valget til høsten kommer til å stå mellom de som er for en grønn politikk, og de som ikke er det. Mellom oss som lytter til de klimastreikende barna, og de som har holdt seg for ørene i over 30 år. Hvis det er noe de siste fire årene har bevist, så er det at det blir ikke ekte grønn politikk uten Miljøpartiet De Grønne, slo hun fast.

Etter en formiddag med debatt og politiske verksted, vedtok landsmøtet resolusjoner om klimakutt i kommunene, og om vindkraft. Nasjonal talsperson Une Bastholm fikk med seg landsmøtet på å gi kommunene betydelig mer makt til å kutte i egne utslipp.

– Kommune-Norge kan og bør gjøre store og viktige grep for å kutte utslipp. Både innenfor jordbruk, veitrafikk, bygg, energibruk og ikke minst innkjøp har kommunen stor påvirkningskraft, sier Bastholm.

Det blåste i forkant av møtet opp til frisk debatt om hvor og hvordan vindkraft bør utvikles i Norge, men møtet samlet seg om et forslag som balanserer både klima, natur og artsmangfold.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har funnet et godt kompromiss mellom naturhensyn og behovet for mer fornybar energi. Vi er tydelige på at det ikke skal bygges vindkraft i urørt natur, og at utbygging bør skje nærmere eksisterende kraftnettet og der det allerede er naturinngrep, sier Bastholm.

Du kan lese mer om vindkraftresolusjonen her, og om klimakuttresolusjonen her.

Deltakere på landsmøte 2019

Møtet arbeidet også frem 13 kjernesaker som vil løftes frem som valgløfter i årets valgkamp. Storsatsning på å kutte klimautslipp, billigere og flere busser og en moderne næringspolitikk.

I valgløftene slår partiet fast at de vil arbeide for et klimanøytralt samfunn med trygge arbeidsplasser, ren energi, hvor det er lett å reise klimavennlig. Dette skal blant annet oppnås med klimabudsjetter som styrer mot klimanøytralitet i alle landets kommuner, billigere kollektivtransport, og en massiv satsing på arbeidsplasser innen fornybar energi og havnæring.

MDG vil også styrke naturvern i Norge, øke matsikkerheten og få slutt på plastforsøpling. Avviklingen av pelsdyrnæringen skal fremskyndes, nedbygging av matjord skal stanses, og insektene skal vernes. Det lanseres nullvisjoner for rømming og utslipp fra oppdrettsanlegg og tap av artsmangfold, og en storstilt opprydding av alle typer plastforsøpling.

Det fremmes også valgløfter for et varmere samfunn. Landsmøtet vil arbeide for mindre forskjeller og utenforskap i samfunnet, oppfordre til forsøk med kortere arbeidstid og tilby alle barn et gratis, sunt og bærekraftig måltid i grunnskolen og i barnehagene.

Les mer om valgløftene her.

Møtet ble avsluttet med resolusjonsdebatter om klimabelønningsordningen KAF og matpolitikk, i tillegg til at det ble vedtatt at partiet skal ha to nestledere fra landsmøtet 2020. Da vil partiet også bytte fra modellen med to talspersoner til én partileder.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle