Illustrasjonsfoto: Statkraft https://www.flickr.com/photos/statkraft/

Vindkraft: naturinngrep og dilemmaer

23. februar 2016

I dag kom nyheten om gigantvindkraftanlegget som skal bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord. Vi er glade for mer fornybar energi, men kritiske til at utbyggingen skal ødelegge urørt natur.

Utbyggingen kan også få negative konsekvenser for samisk reindrift i området.

– Det er bra at det bygges mer fornybar energi, men vi trenger en energipolitikk som løser klimautfordringene uten å ødelegge urørte naturområder. Dette må være siste gang fornybarutbygging i Norge skjer i urørt natur, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne.

– Det er en feil å tro at vi skal redde klimaet ved å ødelegge resten av den urørte naturen, fortsetter han.

Et løft for fornybar energi

Det store Fosen-prosjektet vil utvilsomt utgjøre et løft for ny fornybar energiproduksjon i Norge. Men De Grønne håper Statkraft ikke har det mer travelt enn at de lager planer som setter en ny og mye høyere standard for naturhensyn og skånsom utbygging enn tidligere.

– Statkraft må vise om en slik utbygging kan bli tilstrekkelig naturvennlig til at vi får lavere konflikt rundt vindkraft framover. I motsatt fall kan Fosenutbyggingen fort bli det siste store vindprosjektet på land i Norge, sier Hansson.

Krever en helhetlig plan for utbygging

Gigantutbyggingen er planlagt i urørte naturområder, noe som er uvanlig i andre land. De Grønne ønsker en debatt om flytting av vindkraftutbyggingen ut av den urørte naturen og inn i kulturlandskapet. I resten av verden står vindturbinene der veiene og kraftledningene allerede er. Dette kan både holde kostnadene nede, samt begrense naturødeleggelsen. I tillegg mener De Grønne at Norge bør satse langt mer på havvind, hvor vi har åpenbare kompetansefortrinn.

– Denne utbyggingen burde kommet etter en helhetlig energimelding, ikke før. Vind- og vannkraftens problem i Norge er at den skjer uten samlet plan for klimatiltak og naturbevaring. Derfor får vi konflikt rundt hvert eneste prosjekt.
Energimeldingen bør gi oss et nasjonalt kriteriesett for fornybarutbygging: En samlet plan for bevaring av natur, klimamål, mål for energiutbygging og effektivisering, bruk og eksport, krav til teknologiutvikling og arbeidsplasser, sier Rasmus Hansson.

Vi ha naturavgift

– Fosen-utbyggingen aktualiserer Grønn skattekommisjons tanke om en naturavgift. Dagens strømpriser er så lave at naturhensyn er ulønnsomt. Vi fortsetter å bygge ut overskudd av billig energi, og energiprisene er så lave at vi fortsetter å ødelegge natur fordi snevre lønnsomhetskrav gjør at utbyggerne «ikke har råd til» naturhensyn. Det er nå et politisk ansvar å sørge for at det ikke er gratis å ødelegge norsk natur, avslutter Rasmus Hansson.