Vil skape åpne og trivelige møteplasser

09. mai 2015

Offentlige byrom og grøntarealer bør reflektere samfunnets felles verdier. Derfor lanserer De Grønnes landsmøte konkrete tiltak for å skape åpne, trivelige og tilgjengelige byrom.

Miljøpartiet De Grønne bygger på prinsipper om bærekraft, livskvalitet og medmenneskelighet, og ønsker å skape et samfunn hvor alle føler seg ønsket og velkommen, uavhengig av alder og økonomiske og fysiske forutsetninger.

– Et nødvendig skritt på veien å gjøre byrom og parker til trivelige allmenninger. Vi må sikre gratis sitteplasser, toaletter og drikkefontener slik at våre helt grunnleggende behov er dekket uten at man trenger å kjøpe noe, heter det i resolusjonen som ble vedtatt lørdag.

Vil fase ut reklamefinansieringen

De Grønne mener at menneskevennlige steder kjennetegnes ved at det offentlige rom tilpasses innbyggerne, ikke omvendt.

– Store markedsaktører skal ikke få dominere gatene våre. Det er bakvendt at kollektivtransport og bysykler skal måtte finansieres av reklame, som har som formål å øke forbruket vårt. Flere byer har begynt å gjøre seg avhengige av reklamefinansiering av offentlige fellesgoder. Vi ønsker at slik reklamefinansering skal fases ut. Offentlige rom skal være mer enn markedsplasser og grå gjennomfartsårer, heter det i uttalelsen.

Mer plass til sosial utfoldelse

De Grønne ser på areal som en begrenset ressurs i byene våre.Derfor vil de nå gjøre offentlige rom bedre ved å gi mer plass til mennesker, og mindre plass til parkering og bilveier. For å få det til må byene våre: 

● Ha reklamefrie allmenninger, med minst mulig lyd- og lysforurensning.
● Ha kort vei til drikkevannsfontener der mennesker samler seg.
● Ha god tilgang på gatemøbler som benker og bord som alle kan benytte seg av, uten å måtte kjøpe noe.
● Tilby gratis offentlige toaletter av høy kvalitet og med jevnlig vedlikehold, uten bruk av reklamefinansiering.