Markér retusjert reklame!

09. mai 2015

Ifølge SIFO-rapporten “Kroppspress og retusjert reklame” opplever 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene et kroppspress. Lørdag vedtok De Grønnes landsmøte i Stavanger å innføre merking av retusjert reklame.

Talsperson i Grønn Ungdom Anna Kvam mener dette er en seier for norsk ungdom:

– Det er fryktelig trist at det idealet ungdom styrer etter i dag er skapt i et dataprogam. Psykisk uhelse er på vei å bli en folkesykdom blant unge, sier Kvam.

Utsettes for retusjert reklame hver dag

De Grønne og Grønn Ungdom mener at reklame som fremstilles som virkeligheten er skadelig. Forbruksamfunnet gjør at mange ungdommer utvikler en vrangforestilling av kropp og helse, og øker sjansen for at de sliter med manglende selvtillit og synkende livsglede.

– I verste fall kan dette føre til alvorlige psykiske lidelser. Vi blir overlesset av retusjert reklame for produkter som skal gjøre oss tynnere, mer attraktive og fremgangsrike. Dette bidrar til å bygge opp under kroppshysteriet som vi vet påvirker unges psykiske helse negativt, sier Kvam.

Reklame som villeder forbrukeren er ulovlig og i strid med markedsføringsloven. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne at retusjert reklame skal merkes.

– Vi blir lettpåvirkelige og sårbare når vi eksponeres for reklame og produkter som skal gjøre oss slankere, sunnere og mer vellykket. Produsenter, reklamebyråer og media presenterer et uoppnåelig ideal som mennesker i alle aldre, spesielt unge, føler de må leve opp til, heter det i uttalelsen.

Bidrar til kroppshysteri og seksualisering av ungdomskulturen

I dag lider 50.000 norske kvinner av spiseforstyrrelser. Anoreksi er den tredje vanligste dødsårsaken i Europa blant unge kvinner. Ifølge SIFO-rapporten “Kroppspress og retusjert reklame” fra 2014 svarer 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene at de opplever et kroppspress. Slike statistikker er del av en trend. Andelen unge som sliter psykisk blir større. Både enkeltindividets helsetilstand og folkehelsa er et speilbilde av samfunnet vi lever i.

Derfor mener De Grønne at forbrukersamfunnet, representert ved produsenter og reklamebransjen, må ta sin del av ansvaret for at unge sliter psykisk. De store kjedene tjener enorme summer på å selge et skjønnhetsideal som gjør ungdommer syke og stresset. Forbruksjaget driver ikke bare rovdrift på jorda vår, men også på menneskene som bor på den.

Miljøpartiet De Grønne går derfor inn for at reklame som fremstiller manipulerte mennesker skal være tydelig merket. Hvor dette ikke overholdes, skal reklamen trekkes tilbake og belastes med bøter.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny