Vil ha fakta på bordet

10. juni 2013

Folk har krav på trygg mat, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

VG skriver i dag om leger, professorer og internasjonale helseeksperter som mener kvinner, barn og ungdom bør holde seg unna oppdrettslaks fordi fisken kan inneholde skadelige giftstoffer.

– Folk har krav på å vite om maten vi kjøper i butikkene er trygg. Vi registrerer at det er uenighet blant forskerne i denne saken. Derfor vil vi ha dokumentasjon og informasjon om stoffene som benyttes i alle typer varer, slik at forbrukerne kan gjøre informerte valg. I tillegg bør vi forby de stoffene som åpenbart er helse- og miljøskadelige sier talskvinnen.

Vurderer boikott

Marcussen har tidligere vært med på å løfte utfordringene knyttet til norsk lakseoppdrett opp på agendaen i EU.

I 2010 vedtok det europeiske grønne partiet en klar oppfordring til norske myndigheter om å styrke miljøfokuset i oppdrettsnæringen. Partiet, som har omkring 50 representanter i EU-parlamentet, har også vurdert boikott av norsk laks.

– Det europeiske grønne partiet representerer millioner av velgere og forbrukere. I 2010 oppfordret partiet til sterkere satsing på lukkede anlegg og bedre miljøprofil i den norske oppdrettsbransjen. Disse signalene har ikke blitt hørt, sier Marcussen.

Forskere som er intervjuet i mandagens utgave av VG mener laksen kan inneholde de persistente organiske miljøgiftene (POP-er), som laksen fôres med i oppdrettsanlegget, og som er skadelig for unge kropper – spesielt spedbarn.

– I tillegg skaper oppdrettsnæringen store mengder biologisk avfall, som sammen med kjemikalier og medisiner, slippes ut i fjordene våre. Vi har etterlyst tiltak fra regjeringen i mange år, uten å få respons, sier Marcussen.

Problematisk

Marcussen mener det problematisk at Lisbeth Berg Hansen er fiskeriminister når hun samtidig har sterke eierinteresser i oppdrettsnæringen.

– Dette er en test på Berg Hansens evne til å gjøre noe med utfordringene i næringen. Oppdrettsindustriens uheldige påvirkning på helse og miljø får stadig større internasjonal oppmerksomhet. Nå må Fiskeriministeren gripe muligheten for aktiv styring, eller vurdere å overlate Fiskeridepartementet til en statsråd som ikke kan beskyldes for å være inhabil, sier Marcussen.

Foto: Monica Løvdahl