Vil bekjempe matmonopolisering

15. september 2012

Nasjonal talsperson Harald A. Nissen. Foto: Klaudia Lech

Miljøpartiet De Grønne slakter regjeringens oppfølging av matkjedeutvalgets rapport

I fjor la matkjedeutvalget frem en rapport som slo fast at matvarekjedene har uforholdsmessig stor makt. Bøndene og forbrukerne betaler prisen, mener De Grønne.

– Det er uakseptabelt at regjeringen enda ikke har kommet i gang med oppfølgingen av matmaktrapporten, sier landbrukspolitisk fagrådgiver i MDG Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes, som selv er økobonde og småskalaprodusent. Han frykter at rapporten vil bli liggende i en skuff.

Ifølge Wirgenes har regjeringen dårlig tid.

– Situasjonen er vanskelig for mange småbedrifter, lokale foretak og bønder som forsøker å etablere seg uavhengig av de store kjedene. Derfor haster det å få på plass tiltak som følger opp rådene fra matkjedeutvalget.

Wirgenes får støtte av nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Harald A. Nissen

– I dag er det umulig for mange nisjematprodusenter å komme seg inn i butikkhyllene. Vi ønsker mangfold og utvikling innen småskalaproduksjon, og at man skal kunne leve av det, sier Harald A. Nissen. – Vi foreslår blant annet at regjeringen følger opp utvalgets forslag om å utvikle kostnadsreduserende distribusjon for småskalaprodusenter.

For å fremme en mer variert mattilbud, skape flere uavhengige bønder og bryte opp i kjedemakta ønsker MDG spesielt å gi bøndene bedre rammer.

– Vi ønsker sterkere satsing på lokale spesialiteter, økologisk mat, bondens marked og nisjeproduksjon. Denne typen varer må få lettere adgang til hylleplass hos kjedene. Det bør også være enkelt for lokale bønder å selge direkte til lokale butikker, uten unødvendige mellomledd, uttaler Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny