– Vil bedre forholdet mellom elever og politiet

06. mars 2012

De Grønne vil stoppe «frivillige» ransakinger i osloskolen

– Dagens ordning stigmatiserer elevene og er i en juridisk gråsone. Vi mener man må tenke nytt og bredere for å forebygge narkotika i skolen, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

Siden februar 2011 har Politiet i samarbeid med Utdanningsetaten gjennomført uanmeldte narkorazziaer med narkotikahund i tilfeldige skoleklasser i Oslo. Praksisen har opprørt både Elevombudet og Elevorganisasjonen. Når foreslår De Grønne å avvikle hele praksisen og heller se etter nye tiltak.

– Vi mener man ikke forebygger narkotikabruk med denne praksisen. Den er tilfeldig og elever kontrolleres uten noen konkret mistanke. Det er ikke slik vi ønsker at ungdom skal oppleve politiet, fortsetter Marcussen.

– Vi ønsker at det forebyggende arbeidet skal være kunnskapsbasert og gi elevene innsikt i konsekvensene av narkotikabruk. I tillegg til politiet må også helsepersonell og andre med kompetanse på området kobles inn, avslutter Marcussen.

Forslaget ble fremmet av Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe i Oslo den 1. mars.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny