Vestvågøy skal bli miljøfyrtårn

13. desember 2013

Kai Olav Fredriksen og De Grønne i Vestvågøy har fått gjennomslag for at kommunen skal miljøfyrtårnsertifiseres.

Kai Olav Fredriksen i Vestvågøy kommunestyre.

Kai Olav Fredriksen i Vestvågøy kommunestyre.

– Det er budsjett-tider i Vestvågøy, og drøye 800 millioner skal fordeles. Kommunen har et underskudd på regnskap og havnet 4. oktober i Robek. Det betyr at det er lite handlingsrom, forteller MDGs representant Kai Olav Fredriksen.

Fredriksen har likevel fått gjennomslag for at Vestvågøy kommune skal miljøfyrtårnsertifiseres.

Dette betyr at alle kommunens enheter, fra rådhuset til skoler og barnehager, skal spare energi, kildesortere, ha fokus på gjenbruk og ressurssparing, og på å minimere utslipp og transport. Produkter som kjøpes inn skal være miljøsertifiserte, og der det er matservering vil økologisk mat komme inn under innkjøpskriteriene.

Som første enhet skal selve rådhuset snart sertifiseres. Satsingen på Miljøfyrtårn er et viktig punkt i kommunens strategiplan (fokusområde 1: Klima og energi).

Bakgrunnen for miljøfyrtårnsertifiseringen av den kommunale organisasjonen er en interpellasjon fra FrP i 2012 der de ville ha sertifiseringskompetanse i kommunen for miljøfyrtårnbedrifter.

Kai Olav Fredriksen fikk dette utvidet til at også kommunen selv skal sertifiseres.
Fredriksen har også foreslått at kommunen skal dele ut en miljøpris, og har i kultur-, miljø- og næringskomiteen fått et enstemmig vedtak om at en slik pris må vurderes, på lik linje med næringspris og med kulturpris som Vestvågøy deler ut årlig.

I Vestvågøy har MDG representasjon i komiteer og formannskap gjennom et gruppesamarbeid med Venstre.

På bakgrunn av en interpellasjon fra MDG, Venstre og FrP har kommunen meldt seg inn i Transparency International. Dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i oktober.

Andre saker og resultater for MDG i Vestvågøy kan du lese her.

Du kan se Vestvågøys kommunestyremøter her.