Våre tanker går til de rammede og pårørende

23. juli 2011

Miljøpartiet De Grønne kondolerer til alle som ble berørt av terrorangrepene igår. Tragedien er så stor at det er vanskelig å fatte hva som har skjedd. I dag sørger hele Norge, og vi oppfordrer til samhold og solidaritet på tvers av politiske og andre skillelinjer.

 

Våre tanker går først og fremst til de rammede og pårørende i Oslo og på Utøya. Vi håper at Norge nå vil samles i kampen for toleranse, mot rasisme og ekstremisme. Vi støtter statsminister Jens Stoltenbergs oppfordring om at denne typen grusomme handlinger må møter med mer demokrati og Oslo-ordfører Fabian Stangs ord om at vi skal fortsette å tro på et samfunn der demokratiske prinsipper aldri skal vike for ekstreme handlinger.

 

Vi oppfordrer Miljøpartiet De Grønnes medlemmer og sympatisører til å delta i frivillig arbeid og ta vare på hverandre.

Norge skal ikke bare være det beste landet i verden, men også FOR verden

Rasmus Hansson

Nasjonal talsperson og 1. kandidat i Akershus

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid