Valgkampklare fylkesledere

Valgkampklare fylkesledere

23. februar 2013

Forrige helg valgte De Grønne nye fylkesledere i tre av landets største fylkeslag.

I disse dager avholdes årsmøter og nominasjonsmøter i grønne lokallag og fylkeslag over hele landet. Fra nesten alle lag meldes det om rekordhøy aktvitet, god stemning og mange valgkampklare medlemmer.

Forrige helg ble det dessuten valgt nye ledere i både Oslo, Hordaland og Oppland. I Oslo ble Une Aina Bastholm (27) ble valgt til ny fylkesleder av et enstemmig årsmøte.

– Grønne partier er på frammarsj, og mange av våre europeiske søsterpartier har vært store lenge allerede. Nå har turen kommet til oljelandet Norge. Mange velgere ser med fortvilelse på økende materialisme, en velferdsstat under press og at miljøtiltak stadig blir nedprioritert, sier Bastholm.

Hun kunne glede seg over å bli valgt av et årsmøte med mer enn 100 påmeldte. Møtet var antakelig det største fylkesårsmøtet i partiets historie.

Ny fylkesleder i Hordaland
På fylkesårsmøtet i Hordaland kunne arrangørene registerere at de ikke hadde satt frem nok stoler. Det var langt flere deltakere på møtet enn det hadde vært noen gang tidligere. Tom Sverre Tomren, som også er toppkandidat på stortingslista i Hordaland var svært optimistisk etter årsmøtet.

– Veksten vår er ikke bare tallmessig, men også kvalitetsmessig. Vi har fått inn mange garvede politikere som ikke har vært fornøyde med de etablerte partienes miljøsatsing. Særleg SV og Venstre har tilført oss mange medlemmer. Nå er vi klare til å innta Løvebakken og stake ut ein ny og grønn akse i norsk politikk, uttaler Tomren.

Oppland: Vil vise frem helheten i grønn politikk
I Oppland ble Grete Antona Nilsen fra Østre Toten valgt til fylkesleder. Hun har tidligere vært lokallagsleder for Miljøpartiet De Grønne på Østre Toten og gleder seg nå til å ta fatt på arbeidet som fylkesleder:

– Som fylkesleder vil jeg jobbe for å spre vår helhetlige politikk. Miljø og klimasaker, sosial utjevning, lokalt engasjement og demokrati, samt landbruk. Dessuten vil jeg løfte frem solidaritetsprinsippene våre, solidaritet med natur, dyr, mennesker som sliter og kommende generasjoner er essensen, i disse prinsippene, sier Grete.

Grete er kjent for sitt sterke engasjement på en rekke områder. Tidligere i vinter var hun initiativtaker til en vellykket demonstrasjon for lengeværende asylbarn, men hun har også flere andre hovedsaker:

– Min store hjertesak er hvordan borgerlønn vil kunne bidra til et mere levende lokalsamfunn, skape nye arbeidsplasser og gi ny giv for gamle håndtverkstradisjoner. I valgkampen vil jeg også ha fokus på resolusjonene vi fikk vedtatt på årsmøtet: Pilotprosjekt på billig kollektivtransport, dobbel pant på flasker, lyspærer og batterier, dobbeltspor til Gjøvik med forlengelse til Dovrebanen og at partiet skal nå sperregrensen, avslutter en optimistisk Grete Antona Nilsen.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny