Vær med å bygge og forme Miljøpartiet De Grønne!

08. januar 2014

Til våren vil det tas mange viktige og spennende avgjørelser i partiet, og du kan være med på å påvirke utfallet.

Hvordan vil du at partiet skal se ut i årene fremover? Dette blir en morsom og avgjørende prosess for partiet. På landsmøtet i april vil det være en rekke forslag til endringer av vedtektene til partiet, i tillegg at det skal velges nye personer til mange sentrale verv. Hvert fylke velger sine delegater til landsmøtet.

Din fylkes- og lokallagsleder har fått mer informasjon om dette – ta kontakt med vedkommende for å få vite mer om sakene og hvordan du kan påvirke dine delegater.

For valget i 2015 skal det lages egne lokale partiprogrammer. Arbeidet med dette begynner allerede i vår. Har du noen lokale saker du synes vi bør fokusere på i ditt område, sitter du på nyttig kompetanse eller bare har lyst til å lære mer om politikkutforming? Ta kontakt med lokallaget ditt allerede nå og meld din interesse!

Alt vel,

Harald, Hanna og Mikkel
Arbeidsutvalget

Foto: Monica Løvdahl