– Vi vil ha et varmere og mer mangfoldig samfunn

22. juli 2014

I dag er det tre år siden terrorhandlingene mot regjeringskvartalet og Utøya. De Grønne vil gjerne uttrykke vår dypeste sympati med de etterlatte og overlevende.

–  Terrorhandlingene i 2011 rammet oss alle. Vi er alle berørt, og har ansvar for å gjenopprette vissheten om at alle i Norge trygt skal kunne formidle hvem de er, hvor man kommer fra, eller hva man står for, uten frykt for konsekvenser, sier Hilde Opoku, nasjonal talsperson for De Grønne.

–  Alle har et ansvar

For De Grønne er det viktig å jobbe aktivt og på mange plan for å bekjempe grobunn for ekstreme miljøer og ytterliggående holdninger.

– Vi har alle har et ansvar for å debattere og konfrontere rasistiske og høyreekstreme holdninger når vi møter dem – på arbeidsplassen, rundt middagsbordet eller på sosiale medier –  selv om det kan være ubehagelig, sier Opoku.

Forebygging viktig

Opoku mener både familien og skoleverket er sentrale for å forebygge rasisme og fremmedfiendtlighet.

– Det handler om hvilke verdier vi formidler barn og ungdom, og at vi blir flinkere til å fange opp –  og følge opp –  de som faller utenfor, for å forebygge rekrutteringen til ekstreme miljøer, sier Opoku.

Må ha en åpnere debatt

Samtidig peker hun på at vi ikke må være redde for å ta til motmæle mot ytringer i det offentlige rom som stigmatiserer grupper og bygger opp under en retorikk som skiller mellom “oss” og “dem”.

– Det er alltid et dilemma hvorvidt man skal gi oppmerksomhet til individer og grupper med fremmedfiendtlige og ekstreme holdninger ved å svare dem, sier Opoku.

De Grønne mener høyreekstremisme og rasisme best kan bekjempes gjennom åpen debatt, og ikke la dem stå uimotsagt.

Bevisste på ordbruk

Opoku er også bekymret for at retorikken og debattklimaet knyttet til innvandring er blitt hardere.

– I år feirer vi grunnlovsjubileum, og vi er alle enige om at jødeparagrafen er et skammens kapittel i vår historie. Men hva vil historien si om vår tids behandling av for eksempel romfolket? Tre år etter at vi omfavnet hverandre og forseglet løfter om et varmere og mer inkluderende samfunn, har Norge fortsatt en lang vei å gå, sier Opoku.

Hun understreker at den grønne bevegelsen utgjør motpolen til brune og fremmedfiendtlige partier, og arbeider for et mer åpent, inkluderende og mangfoldig samfunn.