Ny handelsavtale kan skade demokrati og rettigheter

03. mars 2014

Handelsavtalen EU og USA er i ferd med å forhandle frem i hemmelighet, kan føre til at innbyggernes krav blir undergravet, og at multinasjonale selskaper får mer makt.

EU og USA er i ferd med å forhandle frem en svært omfattende avtale ved navn Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Denne avtalen omfatter mye er enn bare handel, og vil ha stor påvirkning på blant annet helse, mat, miljø og sosiale standarder.

Vil ha opplyst debatt i Norge

Det er stor fare for at avtalen fundamentalt endrer måten vi bruker demokratiske avtaler til å regulere disse områdene, og at den vil undergrave relevansen til innbyggeres krav og foretrukne løsninger.

– Nøyaktig hvor mye Norge blir påvirket vi vil bli er vanskelig å si, men at vi vil bli påvirket av en slik avtale er utvilsomt. Vi i Miljøpartiet De Grønne er derfor engasjerte i å skape en opplyst norsk debatt om avtalen før den er vedtatt, slik at vi kan være med å påvirke utfallet, sier internasjonal kontakt i De Grønne, Trude Blomseth Thy.

Les mer om TTIP under videoen fra Greens/EFA:

En opplyst og demokratisk debatt er vanskelig å få til når avtalen forhandles fram i hemmelighet. Ingen sivilorganisasjoner har fått tilgang på noen av dokumentene fra forhandlingene, og selv enkelte politikere blir nektet innsyn i prosessen.

Heldigvis har Den grønne gruppen (Greens/EFA) i EU-parlamentet lekket dokumenter fra forhandlingene og lagt dem ut på en egen nettside.TTIP-kampanje

Den grønne gruppen, bestående av alle våre grønne søsterpartier som er representert i EU-parlamentet, har også startet en stor kampanje mot TTIP-avtalen.

Økt makt for multinasjonale selskaper

Ett av de foreslåtte virkemidlene i TTIP er en mekanisme kalt Investor State Dispute Settlement (ISDS). Denne gjør at utenlandske investorer kan forbigå det nasjonale rettsapparatet og klage direkte til internasjonale meklingstribunaler, som ofte består av bedriftsadvokater.

Dette vil føre til at multinasjonale selskaper står sterkere på bekostning av det enkelte lands demokratiske valgte regjering, og den enkelte stats lover. Konsekvensene av et slikt system vil være at meklingstribunalet kan kreve at en regjering må betale milioner av euro i skade til et selskap dersom de avgjør at selskapet taper fortjeneste på grunn av et lands valgte politikk, for eksempel strenge miljø- eller HMS-lover.

Slike tribunaler finnes allerede, og er en del av handelsavtalen mellom EU og Canada, og mellom EU og Singapore. Dette har for eksempel ført til at et amerikansk oljeselskap saksøkte Canada for mer enn 250 millioner dollar på grunn av Canadas midlertidige forbud mot oljedrilling, og at visse land har blitt saksøkt av multinasjonale selskaper for å ha introdusert minimumslønn.

Internett-aktivister advarer også mot at TTIP, og «søsteravtalen» TPP, sine strenge regler på opphavsrett, patenter og bekjempelse av piratkopiering vil ha svært negative konsekvenser for internett, innovasjon, personvern og tilgang på medisiner.

De Grønne imot dårlig innsyn og mer makt til selskaper

De Europeiske Grønne ønsker å bygge samarbeid over Atlanterhavet, og har allerede tatt initiativ til et transatlantisk samarbeidsforum som hadde sine første møter i fjor. Vi vil jobbe for et transatlantisk samarbeid som støtter en grønn omlegging mot en lavkarbon-økonomi, sosial rettferdighet, tar grep mot klimaendringene og som jobber for å endre overforbruet av ressurser.

– Vi er veldig positive til internasjonalt samarbeid, også mellom EU og USA, men da på områder som vil være positive for alle parter, som å takle klimaendringene, beskytte biologisk mangfold og i arbeidet mot skatteflukt, sier Thy.

– Men en avtale som fremforhandles med liten mulighet for informasjon og innsyn for andre enn industrilobbyister, og som har som mål å gi multinasjonale selskaper økt makt på bekostning av befolkningen – det er vi i mot, avslutter hun.

Her kan du lese The European Greens synspunkter på TTIP i resolusjonen vi var med på å vedta 22. februar 2014.