Trygg sykkelby

05. september 2011

En gjenganger i offentlig debatt er motsetningene mellom syklister og bilister. Miljøpartiet De Grønne mener at syklister, enten det dreier seg om jobbsykling, tursykling eller trening, skal kunne ferdes fritt og trygt langs ferdselsårene både i sentrum og i marka. Det er nødvendig å finne en løsning for sameksistens mellom harde og myke trafikanter, samtidig som vi vet at økt sykkelbruk gir målbar gevinst på miljø, både når det gjelder støy, luftkvalitet og generell allmenhelse.
Derfor vil MDG aktivt arbeide for at byen innen kort tid får et solid, sammenhengende nettverk av sykkelveier som gjør sykkelen til et trygt og effektivt fremkomstmiddel. Det er god forvaltning for Oslo, og en unik anledning til å legge til rette for økt fremtidig bruk av sykkel som alternativ til motorisert ferdsel.

Shoaib Sultan,
3. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo