De Grønne tredobler antall kommunelister

31. mars 2015

Historisk: De Grønne har levert 240 lister totalt til høstens valg. Nå kan flere enn noen gang stemme for et grønt skifte lokalt.

– Til høsten vil vi være et reelt grønt alternativ for nær 90 prosent av Norges befolkning. Det er vi svært glade for, sier De Grønnes partisekretær Lars Gaupset.

Sammenlignet med valget i 2011, tredobler De Grønne antall kommunelister med over 200 kommuner, og stiller til valg i alle fylker og alle Oslos bydeler. Etter høstens valg kan De Grønne havne på vippen en rekke steder.

Mangedobler antall folkevalgte

– Vi er overvelda av hvordan våre medlemmer og velgere har stått på de siste ukene for å sikre oss flest mulig valglister. Folk er virkelig klare for å ta det grønne skiftet hjem til sin kommune. Innsatsen gir oss inspirasjon foran en svært viktig lokalvalgkamp, sier Gaupset.

Sist valg kunne bare halvparten av Norges befolkning stemme på De Grønne. Da stilte partiet til valg i 55 kommuner. Siden den gang har partiet opplevd en voldsom vekst.

– Dette er bare begynnelsen. I høstens valg skal vi mangedoble antall folkevalgte. I flere kommuner og byer fra Oslo til Harstad kan De Grønne havne på vippen. Vi skal være garantisten for miljøet, dyrene og et mer medmenneskelig samfunn, sier Gaupset.

Et grønnere kommunenorge

I dag har De Grønne om lag 30 folkevalgte over hele landet, med representasjon i alle storbyene og Rasmus Hansson som partiets foreløpige eneste representant på Stortinget.

– Bærekraftige samfunn må vokse fram nedenfra. Etter valget vil De Grønne være garantisten for enn grønnere politikk i enda flere lokalsamfunn over hele Norge, sier Hansson.

De Grønne jobber for å utvikle byer og tettsteder til trygge og sunne bomiljøer med gode møteplasser med fokus på livskvalitet. Investeringer i langsiktig omstilling til et grønt næringsliv står også helt sentralt i De Grønnes lokalpolitikk. I storbyene vil partiet fjerne luftforurensningen og klimagassutslippene fra veitrafikken ved å investere i sykkel- og gangveier og kollektivtrafikk.