Miljøpartiet De Grønne kan få nye talspersoner

25. februar 2014

En enstemmig valgkomité har innstilt på stortingsrepresentant Rasmus Hansson og bystyrerepresentant i Trondheim Hilde Opoku som Miljøpartiet De Grønnes nye talspersoner. Valget vil finne sted på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 25.-27. april.

Rasmus Hansson (59) ble i høst nyvalgt stortingsrepresentant. Han er tidligere generalsekretær i WWF Norge fra 2000 til 2012, og har bakgrunn fra blant annet Norad og Norsk Polarinstitutt.

– Hvis jeg blir valgt, er mitt viktigste mål å få fram nye politiske talenter og få Miljøpartiet De Grønne godt over sperregrensa i Stortingsvalget 2017. Jeg ser frem til å profilere, posisjonere og bygge opp partiet slik at vi mangedobler vårt antall folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting i 2015, sier Hansson.

Hilde Opoku (45) er partiets gruppeleder i den styrende koalisjonen i bystyret i Trondheim. Hun har lang fartstid i lokalpolitikken, hvor hun representerte SV før hun gikk over til Miljøpartiet De Grønne i 2010.

– Jeg ønsker å ta i bruk hele partiet for å styrke vår politiske relevans for lokalsamfunnene og folks hverdag. Skal vi nå klima- og miljømålene og fremme et medmenneskelig samfunn, må dette avspeiles i alle sider av politikken, sier Hilde Opoku.

Partiet kan dermed få en helt ny ledelse. Hanna E. Marcussen (36) har vært talskvinne i partiet siden 2008, i en periode preget av betydelig vekst. Hun vil være kandidat til vervet kun dersom dagens vedtekter endres. I dag slår vedtektene nemlig fast at ledende tillitsvalgte ikke kan sitte i det samme utvalget i mer enn seks år av gangen.

Talsmann Harald A. Nissen har tidlig signalisert han synes det er prinsipielt riktig at partiets talsperson sitter på Stortinget, og er derfor fornøyd med at Hansson nå vil stille. Selv er han innstilt som ny leder for Oslo-laget.

Miljøpartiet De Grønne har til forskjell fra andre norske partier ikke en leder, men en likestilt ledelse bestående av en kvinne og en mann. Modellen finnes i flere av Miljøpartiet De Grønnes søsterpartier i land som Sverige, Finland, og Tyskland.

– Valgkomiteen er meget glad for å kunne innstille to solide talspersonkandidater, og vi er spesielt stolte av at innstillingen har et klart flertall av kvinner, sier valgkomiteens leder Øyvind Strømmen. Han presiserer at valgkomiteen kun har forholdt seg til partiets nåværende vedtekter.

I tillegg stiller også tidligere Venstre-medlem Torgrim Olsen som talspersonkandidat. Les mer om valgkomiteens innstilling og alle kandidatene her.

 

Innstillingen fra valgkomiteen

Arbeidsutvalg

 • Nasjonal talsmann: Rasmus Hansson, Akershus
 • Nasjonal talskvinne: Hilde Opoku, Sør-Trøndelag
 • Partisekretær: Lars Gaupset, Oslo

Internasjonal kontakt

 • Internasjonal kontakt: Trude Blomseth Thy, Oppland
 • Vara til internasjonal kontakt: Erik S. Evans, Oslo

Øvrige medlemmer av Sentralstyret

 • Marie Loe Halvorsen, Oslo
 • Diane Berbain, Hordaland
 • Hilde Lengali, Buskerud
 • Hallvard Surlien, Oslo
 • Mikkel Storm Glomstein, Oslo
 • Barbara Vögele, Troms

Nummererte varamedlemmer, Sentralstyret

1. Torfinn Ingeborgrud, Rogaland

2. Birte Simonsen, Vest-Agder

3. Andrew Kroglund, Oslo

4. Petra J. Helgesen, Hordaland

5. Kristin Gjørv, Oslo

 

Hilde Opoku

Hilde Opoku (45) fra Trondheim er partiets gruppeleder i Trondheim bystyre hvor MDG er med i den styrende koalisjonen. Opoku er tidligere landsstyremedlem i partiet, har lang fartstid fra flere perioder som lokalpolitiker for SV, blant annet som leder for Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre. Opoku har bred miljø og forvaltningsfaglig utdanning, internasjonal erfaring og har jobbet i miljøbevegelsen.

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson (59). I tillegg til å være nyvalgt stortingsrepresentant har Hansson tidligere vært generalsekretær i WWF Norge fra 2000 til 2012 og har bakgrunn fra, blant annet Norad og Norsk Polarinstitutt, og har vært en synlig representant for partiet i media det siste året. Hansson er utdannet biolog.